Plan lekcji

Na skróty

Prezydent Krosna przyznał stypendia uczniom „Mechanika”

24 października w Sali widowiskowej RCKP w Krośnie odbyła się uroczystość podczas której Prezydent Miasta Krosna przyznał 78 stypendiów, w tym 54 stypendia „Semper in Altum” i 24 stypendia „Krośnieński Omnibus”. Ponadto uczniom techników i szkół branżowych I stopnia dyrektorzy szkół przyznali 53 stypendia „Młodego Zawodowca”. Wartość przyznanych stypendiów na rok szkolny 2017/2018 wynosi blisko 249 tys. zł.Stypendyści Stypendium „Semper in Altum” to pasjonaci, którzy  legitymowali się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, sportowymi lub artystycznymi, wyróżniający się  podejściem do obowiązków szkolnych, aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej. „Semper in altum” - w tłumaczeniu z języka łacińskiego oznacza „zawsze wzwyż”, co dla tegorocznych stypendystów stanowi duże wyzwanie na przyszłość.Drugą formą Motywacyjnego Programu Stypendialnego Miasta Krosna są stypendia „Krośnieński Omnibus” przyznawane od klasy drugiej uczniom szkół (dotychczasowych gimnazjów i ponadgimnazjalnych) prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno za wybitne wyniki w nauce, aktywną działalność i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej. W tym roku Prezydent przyznał 24 stypendia Krośnieński Omnibus za wybitne wyniki w nauce 9 stypendiów dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i 15 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.W szczególności kandydat do stypendium pn. „Krośnieński Omnibus” musiał się wykazać wybitnymi  wynikami w nauce, posiadać udokumentowane osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego lub społeczności lokalnej, godnie reprezentował szkołę w olimpiadach, konkursach, zawodach lub znaczących wydarzeniach naukowych, artystycznych i sportowych.

„Stypendium Młodego Zawodowca” otrzymali uczniowie krośnieńskich techników i zasadniczych szkół zawodowych, a wśród nich z „Mechanika”.  W tym roku przyznanych zostało 53 Stypendiów Młodego Zawodowca w 23 zawodach.Uczniowie techników i branżowych szkół I stopnia, którzy dziś otrzymali dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium Młodego Zawodowca, za ubiegły rok szkolny otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, legitymowali się wysoką średnią z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, nie mieli godzin nieusprawiedliwionych, uzyskali na koniec roku szkolnego bardzo wysokie średnie (nie mniej niż  5,0) z przedmiotów zawodowych i  obowiązkowych praktyk.Stypendia wręczali: Pan Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna, Pan Bronisław Baran – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna, Pan Zbigniew Kubit – Przewodniczący Rady Miasta Krosna, Pan Bogdan Adamski – dyrektor ZSP3 w Krośnie. Poniżej prezentujemy listę nagrodzonych stypendystów z naszej szkoły.


„ Krośnieński Omnibus”  : Wróbel Kinga„

Semper in altum”  : Kielar Bartłomiej„

Młody zawodowiec” :

Fiedeń Hubert

Gazda Wojciech

Ginalski Dominik

Juszczyk Adam

Cierpicki Norbert

Romanek Magdalena

Ruchlewicz Katarzyna

Maziarska  Natalia

Piotrowski Tomasz

Dziepak Arkadiusz

Dąbrowski  Adrian

Węgrzyn Filip

Sobaś Sylwester

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsp3@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb