Plan lekcji

Na skróty

Obchody Święta Niepodległości i rozdanie Certyfikatów

10 listopada 2017r. w auli zespołu szkół odbyła się uroczystość upamiętnienia Święta Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odegrania hymnu państwowego. Następnie uczniowie Mechanika przedstawili część artystyczną, w której odwołali się do walki Polaków o niepodległość po jej utracie w XVIIIw. Przywołanie poezji, pieśni patriotycznych i zdarzeń historycznych miało pokazać jak niepodległość „wykuwano” w XIX i na początku XXw., aż do symbolicznego 11 listopada 1918r. Zaprezentowano także ważne postacie historyczne, które mobilizowały naród polski aby móc wybić się na niepodległość. Przedstawiono również współczesne wątki muzyczne obrazujące heroizm Polaków w dążeniu do utrzymania lub odzyskania niepodległości. Uroczystość ta zakończyła się wystąpieniem dyrektora Bogdana Adamskiego, który podziękował uczniom i nauczycielom za artystyczne wspomnienie Święta Narodowego Polaków. Jednocześnie dyrektor w imieniu władz samorządowych miasta Krosna zaprosił uczniów i nauczycieli na uroczystości miejskie w dzień następny tj. 11 listopada w Bazylice Mniejszej w Krośnie.
Uroczystość szkolna była tez okazją do wręczenia Certyfikatów uczniom, którzy poprzedni rok szkolny zakończyli praktykami krajowymi i zagranicznymi w ramach projektu Erasmus+. Certyfikaty wręczył dyrektor Bogdan Adamski oraz prowadzący projekt w szkole : Pani Monika Horodyska i Pan Grzegorz Kuźniarowicz.

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsp3@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb