Plan lekcji

Na skróty

Dofinansowanie do biletów miesięcznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019

Uczniowie dojeżdżający, którzy rozpoczną naukę w roku szkolnym 2018/2019 w klasach pierwszych krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych mogą liczyć na pokrycie 50 % kosztów dojazdu do szkoły. Taką możliwość mają również uczniowie klas programowo wyższych, (II i III klas Liceum Ogólnokształcącego, II, III i IV Technikum, II i III klas Branżowej Szkoły I stopnia / Zasadniczej Szkoły Zawodowej) którzy w poprzednim roku szkolnym korzystali z refundacji.

Więcej informacji : LINK

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb