Plan lekcji

Na skróty

Nawiązanie partnerstwa z firmą LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o.

1a

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie informuje o nawiązaniu partnerstwa z firmą LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o., w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Kształcenie wysokich lotów”.

Wniosek aplikacyjny zostanie złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19.

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsp3@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb