Plan lekcji

Na skróty

Mechanik powraca do nazwy Zespołu Szkół Mechanicznych

logo 20181 września 2019r. nazwę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie zastępuje nazwa – Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie. Staje się to na mocy Uchwały Nr VI/136/19 Rady Miasta Krosna z dnia 27 lutego 2019r., która zmienia Uchwałę Nr XL/893/02 Rady Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2002r. Cieszymy się z tej decyzji organu prowadzącego dla naszej szkoły. Nie ukrywamy, że zabiegaliśmy o nią wykorzystując m.in. fakt reformy systemu edukacji wprowadzającej Technika 5 – letnie, Branżowe Szkoły I st. i przekształcające Centrum Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego. Nowa nazwa – to „stara” nazwa, którą nasz zespół szkół posługiwał się w latach 1975 – 2002. W tych latach szkoła zyskała dobrą „markę” kształcąc uczniów na bardzo wysokim poziomie w mechanicznych branżach zawodowych. Po roku 2002 budowaliśmy nadal dobry wizerunek „Mechanika”. Byliśmy i jesteśmy świadomi, że nasza szkoła współcześnie pełni rolę firmy edukacyjnej, która świadczy usługi edukacyjne. Wysoka jakość naszego „produktu” tj. absolwenta wyposażonego w wiedzę, umiejętności i kompetencje – to cel nadrzędny, który teraz i w przyszłości będzie nam przyświecał. Jesteśmy świadomi tego, że współczesna innowacyjna gospodarka potrzebuje kadry doskonale przygotowane do rynku pracy w firmach nowoczesnych technologii. Dlatego wskaźniki naszego „produktu” muszą odpowiadać potrzebom firm regionalnych, ogólnokrajowych, europejskich i międzynarodowych. Kierowani tym, patrzymy śmiało w przyszłość, a nawet staramy się swoimi działaniami tę przyszłość wyprzedzać.
Wierzymy, że nowe otwarcie, które rozpoczynamy 1 września 2019r. pod sztandarem Zespołu Szkół Mechanicznych pozwoli nam zachować nową jeszcze lepszą jakość i pozwoli nam jeszcze bardziej odpowiedzialnie planować karierę zawodową naszego absolwenta.

Pozdrawiamy serdecznie wszystkich Przyjaciół „Mechanika”
Dyrektor, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni i uczniowie

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb