Plan lekcji

Na skróty

Nowy rok szkolny 2016/2017 rozpoczęty

1 września 2016 r. w godzinach przedpołudniowych w Auli ZSP3 nastąpiła inauguracja nowego roku szkolnego 2016/17. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie dyrektor Bogdan Adamski przywitał uczniów, ich rodziców i nauczycieli na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Szczególne słowa przywitania i gratulacje zostały skierowane do uczniów klas pierwszych Technikum i ZSZ. Dyrektor zwrócił uwagę na to, że „Mechanik” jest szkołą z wymaganiami ale też każdy absolwent nie ma problemu z podejmowaniem pracy w systemie konkursowym. Również nasi absolwenci na wyższych uczelniach nie mają problemu z dostosowywaniem się do wymagań edukacyjnych na wybranych kierunkach studiów. Następnie głos zabrała opiekunka Samorządu Uczniowskiego mówiąc o „giełdzie podręczników używanych”, która umożliwi pozyskiwanie podręcznika szkolnego w tańszym systemie.

O stypendiach dla uczniów, a zwłaszcza klas pierwszych informowała Pani Pedagog. Uczniowie także zapoznali się z możliwością realizowania praktyk w krajach UE w ramach realizowanego projektu Erazmus+. Następnie uczniowie klas „starszych” przeszli do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami klas, a uczniowie klas pierwszych byli imiennie odczytani, aby wraz z wychowawcą klasy móc się po raz pierwszy spotkać, zwiedzić budynki szkolne i CKP.
Uroczystość została zakończona wyprowadzenie sztandaru ZSP3.

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsp3@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb