Plan lekcji

Na skróty

Święto edukacji w Mechaniku

13 października 2017r. w auli zespołu szkół odbyła się uroczysta akademia z okazji ustanowienia Święta Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły, odegrania hymnu państwowego i przywitania wszystkich uczestników uroczystości przez Bogdana Adamskiego – dyrektora ZSP3. Następnie głos zabrali uczniowie, którzy przygotowali część artystyczną odwołującą się do wspomnień z historii przybliżając okoliczności powołania do życia Komisji Edukacji Narodowej 14 października 1773 r. Uchwała sejmowa miała wówczas za zadanie zainicjować mocniejsze prace nad kształceniem i kształtowaniem nowego obywatela Rzeczpospolitej, który będąc wykształcony i świadomy swojej roli mógł lepiej służyć Polsce. Przez lata święto to popularnie nazywane Dniem Nauczyciela,  w 1982r. zostało zmienione w Karcie Nauczyciela nadanej przez władze PRL jako Święto Komisji Edukacji Narodowej. W ten sposób zawód nauczycielski miał symbolicznie zejść do poziomu przewidzianego przez władze „Polski Ludowej”. Obecnie święto to odwołuje się do całego „sektora edukacyjnego” związanego z kształceniem i wychowywaniem młodego pokolenia. 13 października 2017r. w auli zespołu szkół odbyła się uroczysta akademia z okazji ustanowienia Święta Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły, odegrania hymnu państwowego i przywitania wszystkich uczestników uroczystości przez Bogdana Adamskiego – dyrektora ZSP3. Następnie głos zabrali uczniowie, którzy przygotowali część artystyczną odwołującą się do wspomnień z historii przybliżając okoliczności powołania do życia Komisji Edukacji Narodowej 14 października 1773 r.

Uchwała sejmowa miała wówczas za zadanie zainicjować mocniejsze prace nad kształceniem i kształtowaniem nowego obywatela Rzeczpospolitej, który będąc wykształcony i świadomy swojej roli mógł lepiej służyć Polsce. Przez lata święto to popularnie nazywane Dniem Nauczyciela,  w 1982r. zostało zmienione w Karcie Nauczyciela nadanej przez władze PRL jako Święto Komisji Edukacji Narodowej. W ten sposób zawód nauczycielski miał symbolicznie zejść do poziomu przewidzianego przez władze „Polski Ludowej”. Obecnie święto to odwołuje się do całego „sektora edukacyjnego” związanego z kształceniem i wychowywaniem młodego pokolenia. Na zakończenie uroczystości, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego na ręce dyrektora Bogdana Adamskiego jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej złożyli życzenia i kwiaty. Miłym akcentem był też koncert muzyczny przygotowany przez uczniów Mechanika.Przyjmując życzenia, dyrektor również skierował własne życzenia do wszystkich uczniów. Życzył im jak najwięcej powodów do radości oraz siły i determinacji w kształtowaniu własnego rozwoju intelektualnego i zawodowego. Następnie dyrektor zaprosił wszystkich nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych na uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej gdzie zostały wręczone nagrody z okazji święta KEN.

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsp3@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb