Plan lekcji

Na skróty

KA101 - Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w ZSP3 w Krośnie

W ramach niniejszego projektu planowane jest zrealizowanie mobilności edukacyjnych,  których celem jest przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć odpowiadającym potrzebom kształcenia dla międzynarodowego rynku pracy. Planowane są mobilności nauczycieli do Wielkiej Brytanii. Projektem objęto nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe oraz nauczycieli prowadzących zajęcia lub podejmujących dodatkowe działania na rzecz rozwijania kompetencji zawodowych w ZSP3.

Każdy z 10 nauczycieli biorących udział w projekcie, będzie realizował dwie mobilności, które dotyczą:

  • podniesienia kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego (VIII 2015),
  • pozyskania wiedzy i doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć z użyciem języka angielskiego (II 2016).

Pierwsza mobilność to pięciodniowy pobyt w Wielkiej Brytanii z planowanym intensywnym kursem języka angielskiego w placówce specjalizującej się w kształceniu językowym dla obcokrajowców.

Druga mobilność to również pięciodniowy pobyt w Wielkiej Brytanii, którego celem jest szkolenie z zakresu metodyki nauczania przedmiotów zawodowych z elementami języka angielskiego. Zajęcia prowadzone będą wyłącznie w języku angielskim.

 

Odnośniki do artykułów dotyczących realizowanego projektu:

  • Informacja wstępna   [link]
  • Sprawozdanie z mobilności (szkolenie językowe)   [link]
  • Sprawozdanie z mobilności (szkolenie metodyczne) [link]

Materiały i produkty projektu (udostępniane bezpłatnie na zasadzie licencji otwartych):

  • Plakat informacyjny  [download]
  • Prezentacja z Regionalnego spotkania informacyjnego dot. Programu Erasmus+ sektor EDUKACJA SZKOLNA w woj. Podkarpackim   [download]
  • Sceneriusze lekcji [download]

 

 

Biuro projektu:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie

Ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno

Pokój 025

"Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+"

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsp3@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch