Plan lekcji

Na skróty

KA102 - Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP3 poprzez program praktyk zagranicznych

W ramach projektu planowane jest zrealizowanie mobilności edukacyjnych, których celem jest poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów, odpowiadających potrzebom międzynarodowego rynku pracy. Planowane są mobilności uczniów do Austrii. Projektem objęto uczniów trzecich klas w zawodach: technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik mechatronik oraz technik pojazdów samochodowych.

Każdy z 75 uczniów, będących uczestnikiem projektu, realizował będzie jedną mobilność w ramach całego projektu. Wszystkie mobilności planowane w projekcie będą realizowane przez dwa lata szkolne, tj. 2015/2016 i 2016/2017. W ramach mobilności uczniowie będą odbywać miesięczne praktyki zawodowe w firmach branżowych w Austrii.

W roku szkolnym 2015/2016 zostaną zrealizowane 4 tygodniowe wyjazdy, w których weźmie udział 37 uczniów. W roku szkolnym 2016/2017 zostaną zrealizowane kolejne 4 tygodniowe wyjazdy, w których weźmie udział 38 uczniów.

Całkowity koszt udziału w projekcie finansowany jest z programu Erasmus+. Uczestnikom zostanie zagwarantowane m.in.:

- zajęcia przygotowujące do wyjazdu (kurs językowy, zajęcia kulturowe),

- ubezpieczenie na czas wyjazdu,

- przejazd na miejsce i z powrotem,

- zakwaterowanie,

- przejazdy lokalne,

- zajęcia dodatkowe, np.: wycieczki w czasie wolnym,

- kieszonkowe na czas pobytu za granicą,

- wsparcie opiekuna (dotyczy mobilności uczniów).

 

Odnośniki do artykułów dotyczących realizowanego projektu:

Materiały i produkty projektu (udostępniane bezpłatnie na zasadzie licencji otwartych):

 

Biuro projektu:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie

Ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno

Pokój 025

"Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+"

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsp3@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch