Jeżeli interesujesz się nowoczesnymi technologiami, pociąga Cię elektronika i automatyka, interesujesz się robotyką i jej rozwojem, chcesz zdobyć zawód dający wiele możliwości zatrudnienia zostań uczniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie na kierunku Technik Mechatronik.

Szkoła zapewni Ci szeroki zakres wiedzy z przedmiotów zawodowych obejmujących zagadnienia:
• Elektrotechniki
• Elektroniki
• Sensoryki
• Programowania sterowników przemysłowych
• Automatyzacji procesów przemysłowych
• Obsługi programów CAD/CAM
• Programowania obrabiarek CNC
tmechatronik1

Wiedzę praktyczną zdobędziesz na:

• miesięcznych praktykach zawodowych odbywanych w największych firmach regionu
• zajęciach praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego,
• zajęciach laboratoryjnych z wykorzystaniem najnowszego sprzętu dydaktycznego
• bezpłatnych kursach zawodowych, których ukończenie potwierdzane jest certyfikatami honorowanymi w całej Unii Europejskiej,
W naszej szkole zdobywasz wiedze, którą od razu popierasz praktyką. Wszystko to odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych i nowoczesnych pracowniach.

tmechatronik2
Ucząc się w naszej szkole zdobędziesz nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także umiejętności:

• obsługi nowoczesnych przyrządów pomiarowych
• wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych
• posługiwania się oprogramowaniem specjalistycznym,
• programowania robotów
• projektowania i eksploatacji linii przemysłowych z wykorzystaniem siłowników pneumatycznych i hydraulicznych
• programowania sterowników przemysłowych

tmechatronik3

 Wiedzę praktyczną możesz pozyskać ćwicząc na takim sprzęcie dydaktycznym jak:
• Stanowiska pneumatyki i elektropneumatyki
• Stanowiska sensoryki pneumatycznej i elektrycznej
• Stanowiska programowania sterowników SIEMENS i FANUC
• Rzeczywiste aplikacje stosowane w produkcji przemysłowej (np.: sygnalizacje świetlne, stacje magazynowe, stacje transportowe i stacje manipulacyjne z chwytakiem pneumatycznym)
• Roboty dydaktyczne LEGO i Robotino
• Sprzęt kontrolno-pomiarowy (np.: multimetry cyfrowe, oscyloskopy, generatory)

mechatronik1
Ciągły postęp technologiczny wyzwala coraz większą ekspansję, szczególnie w zakresie elektroniki, mechaniki i informatyki. Rozwój tych dziedzin sprawił, że wszystkie te dyscypliny zaczęły się wzajemnie przenikać, żadna z tych branż nie może już istnieć bez siebie. Spowodowało to powstanie nowej dziedziny techniki jaką jest mechatronika, która połączyła wszystkie te specjalności. Mechatronika zadomowiła się na stałe w firmach produkcyjnych jak i w życiu codziennym zwykłych ludzi.

mechatronik3

Technik mechatronik to atrakcyjny, nowoczesny i poszukiwany zawód. Masz, więc realne możliwości znalezienia zatrudnienia w:
• dużych zakładach przemysłowych, które stawiają na automatyzacje produkcji,
• firmach montujących instalacje inteligentne w gospodarstwach domowych
• firmach instalujących instalacje alarmowe
• firmach produkujących sprzęt AGD
• zakładach serwisujących urządzenia codziennego użytku
• oraz wszędzie tam gdzie pojawiają się jakiekolwiek urządzenia zasilane energią elektryczną

mechatronik2
Z uwagi na to, że jesteśmy REGIONALNYM OŚRODKIEM EGZAMINACYJNYM- (ROWEZ), egzamin zawodowy odbywa się u nas. Po jego zdaniu każdy absolwent uzyskuje dyplom Technika Mechatronika w języku polskim, angielskim oraz innym wybranym języku obcym.
Kończąc naukę, po zdanym Egzaminie Dojrzałości możesz dalej zdobywać wiedzę studiując na uczelniach wyższych.

Uczymy sie w tych pracowniach