Technik awionik jest specjalistą, który zajmuje się diagnozą, naprawą i obsługą urządzeń automatyki lotniczej i wszystkich elementów elektronicznych. Absolwent tego kierunku posiada wiedzę z zakresu systemów sterowania statku powietrznego, przeglądem i naprawą urządzeń elektronicznych radionawigacji, radiołączności i elektronicznych obwodów automatyki.

Technik awionik jest prestiżowym kierunkiem, który oferuje nasza szkoła. Dzięki bogatemu zapleczu naukowemu uczniowie mogą pracować na prawdziwych instalacjach oraz przyrządach płatowcowych.

Szkoła posiada bogato wyposażone laboratoria budowy i eksploatacji statków powietrznych, laboratorium obsługi naziemnej i napraw płatowcowych. Dzięki takim laboratoriom uczniowie poznają konstrukcję, wyposażenie statku powietrznego oraz uczą się diagnozowania i napraw instalacji. Poznają zasady działania aparatury kontrolnej i wszystkich przyrządów nawigacyjnych, systemów radiowych oraz zapisu i przechowywania informacji.

Pogłębianie wiedzy oraz wykorzystanie jej w praktyce uczniowie mogą wykorzystać w laboratoriach poprzez własne doświadczenia. Są to laboratoria automatyki lotniczej, z tunelem aerodynamicznym oraz badań konstrukcji lotniczych.

Szkoła dzięki współpracy z firmami z branży lotniczej oferuje uczniom ciekawe praktyki. Są to firmy, które wraz z naszą szkołą należą do Stowarzyszenia Doliny Lotniczej. FK- Lightplanes, Ekolot, Aero-Kros oraz Aeroklub Podkarpacki są wiodącymi firmami na rynku lotniczym, gdzie uczniowie uczą się od doświadczonych inżynierów lotniczych konstrukcji, technologii i naprawy statków powietrznych, a w szczególności instalacji elektrycznych, przyrządów elektronicznych, systemów sterowania oraz całej automatyki statku powietrznego.


Co jeszcze oferujemy naszym uczniom???

 Szkoła prowadzi koła zainteresowań. Koło Modelarskie zrzesza uczniów którzy interesują się samolotami i lotnictwem i nie tylko lubią konstruować nowe modele statków powietrznych, a również chcą poznać podstawowe zasady mechaniki lotu- czyli „dlaczego samolot lata”?. Poprzez budowanie nowych modeli uczą się zasad aerodynamiki oraz sterowania i pilotażu. Swoje umiejętności pilotażowe mogą również poćwiczyć na symulatorze, który znajduje się w naszej szkole. Jest to symulator szybowcowy, który jest dostępny na mocy porozumienia o współpracy z firmą ProAviation. Firma ta wraz z naszym zapleczem dydaktycznym i kadrowym, organizuje szkolenia na pilotów szybowcowych i samolotowych, a dla bardziej zainteresowanych uczniów jest możliwość uczestnictwa w tych kursach.


Dla miłośników samolotów i lotnictwa co roku szkoła organizuje wyjazdy na pokazy lotnicze, które odbywają się w całej Europie.

Kształcenie w zawodzie technik awionik odbywa się zgodnie z przepisami lotniczymi i kończy egzaminem organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Kwalifikacje zawodowe potwierdzone są technika awionika w języku polskim, języku angielski oraz innym wybranym języku obcym.

awionik6

Absolwenci technika awionika mogą w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach technicznych, a w perspektywie podjąć ciekawą i satysfakcjonującą pracę.

Wykształcenie lotnicze gwarantuje im przyszłość i bezpieczeństwo oraz współpracę z największymi firmami lotniczymi na całym świecie.

Uczymy sie w tych pracowniach