Plan lekcji

Na skróty

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2012/2013 i otwarcie RCEZiNT

 

image

3 września 2012r. w „Mechaniku” dokonano uroczystego rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz otwarto Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii. W uroczystości wzięli udział:

 

 


● Prezydent Miasta Krosna – Piotr Przytocki
● Zastępca Prezydenta Miasta Krosna – Bronisław Baran
● Przewodniczący Rady Miasta Krosna – Stanisław Słyś
● Podkarpacki wicekurator Oświaty – Antoni Wydro
● Rektor PWSZ w Krośnie – prof.dr.hab. Grzegorz Przebinda
● Dziekan Dziekanatu Krośnieńskiego – ks. Prałat Karol Bryś
● Dyrektor WORD w Krośnie – Stefan Pinderski

Uroczystość prowadził dyrektor zespołu szkół Bogdan Adamski, podczas której wspominano okoliczności i potrzebę, a oprócz wymienionych gości byli również radni Rady Miasta Krosna, przemysłowcy regionu i przedstawiciele jednostek, z którymi ZSP nr 3 współpracuje.
Inicjatywa zbudowania Centrum powstała jeszcze w 2005r. i przez te lata starano się doposażyć szkołę zawodową w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, która uwzględniając lokalne potrzeby podmiotów gospodarczych dostosowywała swoją ofertę edukacyjną do potrzeb i aspiracji młodzieży podejmującej kształcenie w „Mechaniku”. Aby sprostać wymaganiom współczesnych przedsiębiorstw nowoczesnych technologii zbudowano Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii. Są to nowe laboratoria i pracownie, w których uczniowie będą mogli zdobywać wiedzę i umiejętności zgodne z wymaganiami programowego kształcenia zawodowego i podmiotów gospodarczych nie tylko regionu podkarpackiego. Zajęcia edukacyjne będą realizowane w laboratoriach:

1. Laboratorium diagnostyki maszyn i urządzeń
2. Laboratorium napraw maszyn i urządzeń
3. Laboratorium silników spalinowych i budowy pojazdów
4. Laboratorium elektrotechniki i mechatroniki
5. Laboratorium mechatroniki
6. Laboratorium elektrotechniki i elektroniki
7. Laboratorium metrologii
8. Laboratorium materiałoznawstwa i badań konstrukcji lotniczych
9. Laboratorium obsługi naziemnej lotnictwa i napraw lotniczych
10. Laboratorium budowy i eksploatacji statków powietrznych
11. Laboratorium obróbki skrawaniem
12. Laboratorium obrabiarek konwencjonalnych
13. Laboratorium obrabiarek CNC
14. Laboratorium programowania obrabiarek CNC
15. Laboratorium CAD/CAM
16. Pracownia informatyczna
17. Laboratorium obróbki cieplno-chemicznej
18. Laboratorium spawalnictwa

Zgromadzone maszyny i urządzenia o wysokich parametrach techno-dydaktycznych
w nowych laboratoriach służyć mogą nie tylko uczniom do zdobywania zawodu ale również studentom wyższych uczelni oraz pracownikom wielu firm, którzy będą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez różnorodne szkolenia i kursy organizowane przez operatora zarządzającego powstałą infrastrukturą, który zostanie wybrany w otwartym przetargu.
W nowych pomieszczeniach dydaktycznych odbywać się będzie kształcenie w kierunkach i zawodach branż:
● motoryzacyjna
● lotnicza
● mechaniczna
● mechatroniczna
W ten sposób szkoła i Centrum swoją ofertą edukacyjną dają szansę kształcenia w oparciu o najwyższe standardy technologiczne nie tylko w Polsce ale całej Unii Europejskiej. Absolwent „Mechanika” kończąc szkołę ma największą szansę aby nie poszukiwać pracy bo to praca będzie jego poszukiwała.


  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb