Plan lekcji

Na skróty

Pożegnanie Pana doktora Stanisława Rabiasza

Stanisław Rabiasz8 listopada 2012r. w Kościele i na cmentarzu w Wojniczu pożegnaliśmy naszego drogiego nauczyciela i kolegę dr inż. Stanisława Rabiasza. Niestety odszedł od nas w wyniku tragicznej śmierci w wypadku samochodowym. Opuścił nas człowiek mądry, ciepły i życzliwy dla wszystkich, których napotykał na swojej ziemskiej drodze. Ubolewamy nad stratą tak wspaniałego nauczyciela i kolegi. Był on nie tylko nauczycielem w naszym zespole szkół ale i nauczycielem akademickim PWSZ w Krośnie. Od dwóch miesięcy piastował funkcję dyrektora Instytutu Politechnicznego PWSZ. Nic więc dziwnego, że dla pamięci i w hołdzie dla dr inż. Stanisława Rabiasza, w wędrówce ostatniej uczestniczyły władze uczelni krośnieńskiej ale też uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracji „Mechanika”. W ostatnim pożegnaniu w imieniu władz Miasta Krosna wziął także udział Pan Bronisław Baran – zastępca Prezydenta Miasta Krosna.

Pan dr inż. Stanisław Rabiasz udzielał się nie tylko dydaktycznie ale też służył pomocą Miastu Krosno w budowie Regionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego. Na tym etapie prac reprezentował uczelnię uzgadniając z dyrektorem ZSP nr 3 wspólne projekty i przedsięwzięcia. Budowa wspólnego Centrum Nowoczesnych Technologii zbliżyły osobiście dr. S.Rabiasza i B.Adamskiego – dyrektora ZSP nr 3. Lokalnie znane były ich wspólne projekty zawodowe niekiedy wyprzedzające odważne myśli i marzenia w kształceniu dla nowoczesnych technologii. W pożegnaniu Pana dr. S.Rabiasza, dyrektor B.Adamski odwołał się do ich współpracy, a nawet przyjaźni… Niestety Boże plany wezwały niezwykłego nauczyciela i człowieka zapewne do innych ważniejszych dokonań… Będziemy nadal kontynuować wspólnie rozpoczęte dzieło, dziękując że dr. inż. Stanisław Rabiasz część swego życia dał w prezencie szkole i ludziom z „Mechanika”. Dziękujemy Ci Panie Doktorze i odpoczywaj w pokoju.

Stanisław Rabiasz

 

 

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsp3@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb