Plan lekcji

Na skróty

Finał konkursu: „Moja bezpieczna firma w UE”

image 299Szósty rok nasza szkoła jest organizatorem konkursu „ Moja Bezpieczna Firma w Unii Europejskiej” adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego. W tym roku finał konkursu odbył się w dniu 18 kwietnia w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. St. Staszica w Krośnie. Na eliminacje powiatowe zgłosili się uczniowie z następujących szkół: Zespół Szkół Nr 2 w Dukli, Zespół Szkół w Iwoniczu Zdroju, Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie.
W imieniu organizatorów uczestników konkursu oraz ich opiekunów przywitał pan Dyrektor Wojciech Lorenc, następnie dokonał otwarcia konkursu, życząc wszystkim uczniom powodzenia.

Celami konkursu było: 
- zainteresowanie uczniów tworzeniem własnych podmiotów gospodarczych,
- rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania krajami UE,
- poszerzenie wiadomości uczniów na tematy gospodarcze i bezpieczeństwa pracy,
- wdrożenie uczniów do współzawodnictwa,
- przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych.

 Finał konkursu przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym uczniowie otrzymali test składający się z 30 pytań, na rozwiązanie którego mieli 45 minut. Drugi etap był ustny – wszyscy uczestnicy odpowiadali na trzy pytania, które wcześniej wylosowali.

Na wynik konkursu składały się punkty uzyskane z części pisemnej i ustnej. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja powołana z opiekunów uczniów ze wszystkich uczestniczących w konkursie szkół.

W skład komisji konkursowej weszli:
- mgr Monika Dienis-Janczewska
- mgr inż. Monika Horodyska,
- mgr Bogusława Michalik-Trojan,
- mgr inż. Zbigniew Suchodolski,
- mgr Alicja Węgrzyniak,
- mgr inż. Zofia Wrzask – przewodnicząca komisji.

W przerwie pomiędzy poszczególnymi częściami konkursu uczestnicy eliminacji zapoznali się Centrum Nowoczesnych Technologii istniejącym od września w naszej szkole.

Laureatami finału konkursu zostali następujący uczniowie:
I miejsce – Agnieszka Forystek – ZS w Iwoniczu,
II miejsce – Łukasz Sokół – ZS w Iwoniczu,
III miejsce – Bogusław Czaczkowski –ZSP Nr3 w Krośnie

Nagrody i dyplomy laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu, wręczył Dyrektor ZSP Nr 3 w Krośnie pan Bogdan Adamski.
Fundatorem nagród dla laureatów oraz wszystkich uczestników konkursu był Dyrektor ZSP Nr 3 w Krośnie pan Bogdan Adamski

 

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb