Plan lekcji

Na skróty

Absolwenci Technikum 2014

25 kwietnia 2014r. w auli Centrum Nowoczesnych Technologii ZSP nr 3 odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego i nauki uczniów klas IV-tych Technikum. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odegrania hymnu narodowego. Część oficjalną rozpoczął dyrektor Bogdan Adamski, który przywitał uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. Następnie uczniowie z klas III-ich Technikum i Samorządu Uczniowskiego pożegnali swoich kolegów z Technikum i w krótkiej części artystycznej zaprezentowali „uczniowskie” spojrzenie na kształcenie umysłu i charakterów w „Mechaniku”.

Po tej części, przedstawiciele klas IV-tych pożegnali sztandar szkoły, a dyrektor wraz z wychowawcami klas wręczył listy gratulacyjne i podziękowania rodzicom uczniów angażującym się w prace Rady Rodziców w szkole.Uczniowie jednak najbardziej czekali na wręczenie dyplomów ukończenia Technikum, co po chwili stało się możliwe, a przy wręczaniu tych dyplomów przekazywane były także nagrody za szczególne osiągnięcia edukacyjne oraz certyfikaty dodatkowych uprawnień zawodowych. Uczniowie, a właściwie już absolwenci podziękowali za mile spędzone lata w szkole oraz za wysiłek nauczycieli w kształtowaniu ich umysłów i charakterów. Podziękowania te zostały wsparte pięknymi kwiatami dla dyrekcji, wychowawców klas oraz innych nauczycieli uczących w Technikum. Uroczystość została zakończona wyprowadzeniem sztandaru szkoły oraz życzeniami dyrektora dla absolwentów Technikum, aby najbliższe egzaminy maturalne i zawodowe zdali z jak najlepszym wynikiem.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z tej uroczystości.

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb