Plan lekcji

Na skróty

3 Maja w Mechaniku

30 kwietnia br. w auli ZSP nr 3 odbyła się uroczystość upamiętnienia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791r. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły oraz od odegrania hymnu państwowego. Następnie dyrektor Bogdan Adamski przywitał wszystkich uczniów oraz nauczycieli na szkolnej uroczystości. Po tej części oficjalnej uczniowie szkoły zaprezentowali część artystyczną przybliżającą epokę drugiej połowy XVIIIw., próbę wybicia się na odzyskanie suwerenności po pierwszym rozbiorze Polski w 1772r.

Zaprezentowano również sylwetki wielu patriotów z czasów Sejmu Wielkiego i stronnictwa patriotycznego, którzy doprowadzili do uchwalenia ważnej konstytucji dla Rzeczpospolitej. Uczniowie także wskazali nie niekorzystna sytuację międzynarodową, a zwłaszcza zaangażowanie się Rosji w obalenie konstytucji poprzez przekonanie konserwatystów aby wystąpić przeciwko królowi Polski i za zachowaniem przywilejów szlacheckich. W tym przedsięwzięciu zaangażowane zostały siły militarne Rosji co nie dawało szans na uratowanie Rzeczpospolitej. Ta lekcja historii miała za zadanie przekazać uczniom nie tylko klimat tamtych czasów i znaczenie Konstytucji 3 Maja ale również pokazanie heroizmu, patriotyzmu i odwagę Polaków tamtych trudnych i bolesnych czasów.
Po zakończeniu uroczystości, dyrektor podziękował uczniom i nauczycielom za przygotowanie części artystycznej. Wręczono również nagrody i wyróżnienia z konkursu wiedzy o patronie szkoły - Stanisławie Staszicu.
Uroczystość została zakończona odprowadzeniem sztandaru i zaproszeniem wszystkich uczniów i nauczycieli na uroczystość miejską w dniu 3 maja br. o godz. 9.00 w Bazylice Mniejszej.

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb