Plan lekcji

Na skróty

Dofinansowanie do biletów miesięcznych dla uczniów klas pierwszych

Każdy uczeń przyjęty do klasy pierwszej , który korzysta z komunikacji zbiorowej (MKS, BUS, PKS)może być objęty programem dofinansowanie do biletów miesięcznych, jeśli jego trasa od miejsca zamieszkania do szkoły przekracza 4 km i koszt biletu miesięcznego wynosi więcej niż 33 zł.
Wniosek na rok szkolny 2015/16 składa się u pedagoga szkolnego pok. 010, do 10 września 2015 roku.
Formularz wniosku oraz regulamin do pobrania na stronie www.krosno.pl

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb