Plan lekcji

Na skróty

W „Mechaniku” otwarto Centrum Edukacji Technicznej Haas HTEC

11 września 2015r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w krośnieńskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 „Mechanik” otwarto Centrum Edukacji Technicznej Haas (HTEC). Firma Haas od lat dostrzega w skali światowej brak wykwalifikowanych techników i inżynierów w branży obrabiarek sterowanych CNC. Sytuacja ta źle wpływa na konkurencyjność wielu dziedzin przemysłu produkcyjnego w Europie. Program HTEC firmy Haas ma za zadanie zapewnienie młodym ludziom w Europie możliwości szkolenia praktycznego na najnowszych obrabiarkach CNC i zetknięcia się z najnowszymi technikami produkcyjnymi. HTEC pomaga młodym ludziom zdać sobie sprawę, że dzisiejszy przemysł oferuje całą gamę interesujących i dobrze płatnych możliwości kariery w różnych dziedzinach gospodarki. Obecnie w Polsce w kilkunastu punktach zainstalowane są obrabiarki CNC firmy Haas. Obrabiarki te są wykorzystywane w programach szkoleniowych uczniów oraz osób dorosłych podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe. Haas Automation współpracuje z dostawcami wyposażenia, używanego w procesach produkcji wykorzystujących obrabiarki sterowane CNC, oferując szkołom pełny zakres szkolenia z zakresu „technologii jutra”.

Ważne jest, że uczniowie zapoznający się z technikami produkcji mają możliwość praktycznego zapoznania się z technikami i maszynami, z którymi będą stykać się w późniejszej pracy bezpośrednio w przemyśle. Dlatego też koncepcja Centrum Edukacji Technicznej zawiera dwa typy maszyn: frezarkę oraz tokarkę. Połączenie systemów CAD/CAM : wraz z obrabiarkami firmy HAAS zapewnia wyjątkowe i potężne narzędzie dla wszystkich szkół, które uczą technik obróbki skrawaniem. Firma KELLER jest światowym liderem w oprogramowaniu dydaktycznym do szkolenia CNC i w systemach oprogramowania graficznego, Firma ESPRIT jest światowym liderem w komputerowych systemach projektowania procesów obróbczych (CAM) dla różnych operacji skrawania metali. Obydwa systemy oferowane są szkołom w Europie i w Polsce rozwijające współpracę z przemysłem.
Oferta ta kierowana jest jednak do najpoważniejszych szkół i centrów kształcenia w Polsce i dlatego cieszy nas fakt, że w województwie podkarpackim takie ośrodki HTEC powstały na Politechnice w Rzeszowie i CKPiDN w Mielcu. ZSP nr 3 w Krośnie to trzecia jednostka w Podkarpackiem i 18 w Polsce. Dla podniesienia rangi całego wydarzenia otwarcia HTEC, do Krosna na uroczystość otwarcia HTEC przybyli:
Koordynator ds. Programu Edukacyjnego Haas w Europie – Pan Simon Vanmaekelbergh,
Członek Zarządu Abplanalp w Polsce – Pan Paweł Matejak
Prezydent Miasta Krosna – Pan Piotr Przytocki
Zastępca Prezydenta Miasta Krosna – Pan Bronisław Baran
Przewodniczący Rady Miasta Krosna – Pan Zbigniew Kubit
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krosna – Pan Kazimierz Mazur
Prorektor PWSZ w Krośnie – Pan doc. dr. hab. Stanisław Rymar
Kierownik Oddziału w Krośnie Podkarpackiego Kuratorium Oświaty – Pani Lucyna Opoń
Stowarzyszenie Rozwoju Lotniska w Krośnie - prezes Pan Stanisław Słyś
Byli także obecni radni miasta Krosna, przedstawiciele firm Doliny Lotniczej oraz przedsiębiorcy i przedstawiciele innych firm regionu krośnieńskiego, podkarpackiego i przedstawiciele mediów. W inauguracji HTEC-a w ZSP nr 3 nie mogło zabraknąć uczniów, dlatego i oni swoją reprezentację mieli zwłaszcza z kierunków mechanicznych i mechatronicznych.
Uroczystość rozpoczęła się od przywitania gości przez dyrektora Bogdana Adamskiego, który następnie w prezentacji wskazał kierunki działania „Mechanika”, aż do otwarcia Centrum Edukacji Technicznej Haas. Następnie głos zabrał Pan Prezydent Piotr Przytocki, który wskazał kierunki działania regionalnego biznesu, wspierania go przez władze samorządowe i tym samym zapewnieniem im kadr o wysokich kwalifikacjach. Stąd od lat kształcenie zawodowe w Krośnie zawsze uzyskiwało wsparcie władzy samorządowej co m. in. skutkowało ostatnio otwarciem RCEZiNT, a dzisiaj HTEC. Później głos zabrał Simon Vanmaekelbergh, który pogratulował miastu i szkole determinacji w wysiłku łączenia nauki z gospodarką. Firma Hass – czołowy i lider wśród światowych dostawców maszyn i urządzeń nie tylko dla firm związanych z przemysłem lotniczym, wspiera szkoły aby uczniowie uczyli się obsługiwać maszyny i urządzenia takie same jakie występują w przemyśle. Wspomniał, że dla tak ważnego wydarzenia nie mógł nie przyjechać z Belgii dowiadując się o prężnie rozwijającym się regionie podkarpackim. Następnie Pan Simon Vanmaekelbergh wręczył dyrektorowi Bogdanowi Adamskiemu Certyfikat Haas Technical Education Centers dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie. Od tego symbolicznego momentu „Mechanik” stał się gospodarzem oddziału Centrum Edukacji Technicznej Haas. Przypieczętowaniem tego wydarzenia było podpisanie umowy pomiędzy Abplanalp Polska, a ZSP nr 3 gdzie w imieniu firmy Haas to Abplanalp przejmuje obowiązek opiekowania się oddziałem HTEC w Krośnie. W imieniu Abplanalp umowę podpisał Pan Paweł Matejak, a w imieniu ZSP nr 3 – Bogdan Adamski. Następnie uroczystość przeniosła się do nowego Centrum HTEC w pomieszczeniach CKP gdzie przecięto uroczyście wstęgę i zademonstrowano maszyny oraz urządzenia nowego ośrodka.

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb