Plan lekcji

Na skróty

Święto KEN i „otrzęsiny”

13 i 14 października br. odbyły się ważne uroczystości związane z obchodami święta Komisji Edukacji Narodowej i „otrzęsinami” uczniów klas pierwszych Technikum i ZSZ. W pierwszym dniu uroczystości w auli ZSP3 uczniowie przygotowali część artystyczną wspominającą święto KEN. Odwołano się do tradycji historycznej oraz do dnia dzisiejszego i przypomniano wagę nauki, cenienia kompetencji, wiedzy co pozwala na planowanie kariery zawodowej zgodnie z własnymi marzeniami i oczekiwaniami. Ta część zakończyła się wręczeniem kwiatów nauczycielom, a dyrektor Bogdan Adamski życzył wszystkim uczniom i nauczycielom wszystkiego najlepszego w dniu święta KEN. Następnie przedstawiciele klas pierwszych Technikum i ZSZ złożyli ślubowanie na sztandar szkoły co uczyniło uczniów klas pierwszych symbolicznie „pełnoprawnymi” uczniami „Mechanika”. W dalszej części uczniowie tych klas poddawani byli licznym konkursom sprawnościowym, a przedstawiciele poszczególnych zawodów w charakterystyczny i ciekawy sposób prezentowali swoje pierwsze wrażenia ze szkoły w stylu „więcej niż na wesoło”…

To „zamknęło” część dopołudniową w szkole bo już w godzinach popołudniowych odbyła się uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej wraz z emerytowanymi pracownikami oraz administracją i obsługą ZSP3. Na tym spotkaniu dyrektor wraz ze swoimi „zastępcami” wręczył nauczycielom 14 nagród Dyrektora Szkoły.
W dniu następnym w hotelu „Nafta” odbyła się uroczystość miejska gdzie w obecności Pana Piotra Przytockiego – prezydenta Miasta Krosna oraz Małgorzaty Rauch – Podkarpackiego Kuratora Oświaty, nasi nauczyciele otrzymali : Medal Ministra Edukacji Narodowej, Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna.
Poniżej publikujemy zdjęcia z tych uroczystości.

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb