Plan lekcji

Na skróty

VI Krajowa Konferencja Technicznych Szkół Lotniczych w Krośnie

W dniach 20 – 22 października 2016 r. w ZSP3 odbyła się VI Krajowa Konferencja Technicznych Szkół Lotniczych. W Konferencji wzięli udział dyrektorzy i kadra kierownicza szkół lotniczych z terenu całego kraju, przedstawiciele firm lotniczych, przedstawiciele uczelni lotniczych oraz władze oświatowe i samorządowe.
W pierwszym dniu tj. 20 października br. Konferencja rozpoczęła się w auli ZSP3 od przywitania uczestników Konferencji oraz gości przez Bogdana Adamskiego – dyrektora ZSP3 i przez Włodzimierza Danielskiego – Prezesa Stowarzyszenia Technicznych Szkół Lotniczych w Polsce. Następnie głos zabrał Pan Bronisław Baran – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna prezentując kierunki działań i politykę lotniczą na terenie Krosna przez władze samorządowe. Głos również zabrała Pani Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty. W swoim wystąpieniu mówiła o kierunkach działań władz oświatowych w zakresie wspierania kształcenia zawodowego i kształcenia lotniczego dla innowacyjnej gospodarki. Następnie w imieniu uczelni krośnieńskiej wystąpiła Pani dr Agnieszka Woźniak – Dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ w Krośnie.

Pani Dyrektor wspomniała o wieloletniej współpracy uczelni z ZSP3 dla zbudowania Centrum Nowoczesnych Technologii, które miałoby służyć jako zaplecze dydaktyczne dla uczniów i studentów. Ta współpraca zaowocowała utworzeniem Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w ZSP3, z którego korzystają uczniowie i studenci w zawodach nowoczesnych technologii. Głos zabrali także przedsiębiorcy, a w ich imieniu wystąpił Pan Janusz Betlej – Dyrektor ds. produkcji Wietpol Aerospace i Pan Michał Rybarczyk – Prezes Zarządu Lotniczych Zakładów Produkcyjno Naprawczych AeroKros. Obaj Panowie zaprezentowali możliwości produkcyjne własnych firm, współpracę z jednostkami edukacyjnymi oraz wymagania kompetencyjne pracowników kształcących się w ZSP3 lub w podobnych jak krośnieński „Mechanik”. Po tych wystąpieniach głos ponownie zabrał Bogdan Adamski przedstawiając drogę ZSP3 do zbudowania RCEZiNT tj. jednostki dydaktycznej o najwyższych parametrach techno – dydaktycznych oraz o możliwościach edukacyjnych jednostki we współpracy z firmami Doliny Lotniczej i innymi firmami nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki. Prezentacja ta zakończyła się zaproszeniem do zwiedzania laboratoriów Centrum, a zwłaszcza laboratoriów lotniczych.
Po przerwie, w godzinach popołudniowych głos zabrali: Pan dr inż. Zdzisław Rochala -
Prodziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Pan Bartosz Ziółkowski - Przedstawiciel Politechniki Rzeszowskiej na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa. Po tych wystąpieniach odbyła się dyskusja uczestników Konferencji.
Drugi dzień Konferencji w godzinach przedpołudniowych i południowych dotyczył zapoznania się z ofertą Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie oraz możliwościami produkcyjnymi firm lotniczych w Klastrze Lotniczym, oraz w Lotniczych Zakładach Produkcyjno Naprawczych AeroKros. Była też okazja aby zapoznać się z możliwościami szkoleniowymi Szkoły Lotniczej Aeroklubu Podkarpackiego. Na płycie lotniska uczestnicy Konferencji mogli zobaczyć „flotę powietrzną” ZSP3 tj. 2 szybowce jednoosobowe Junior, 2 szybowce dwuosobowe Perkoz, dwa motoszybowce Pipistrel Sinus, 2 wyciągarki dla szybowców i wózki transportowe dla szybowców. Następnie uczestnicy Konferencji udali się do auli ZSP3 na dalsze obrady.
Swoje prezentacje i uwagi na temat szkolenia lotniczego przedstawili :
- Pan Tadeusz Gembski z Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
- Pan Bartłomiej Kostowski - Kierownik Szkolenia Personelu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
- Pan Ryszard Kędzia, V-ce Prezes Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego
- Pan Marcin Mirecki - Szef Sekcji Wsparcia i Planowania Produkcji Centrum Serwisowego PZL Warszawa Okęcie
Później odbyła się dyskusja uczestników Konferencji, której najważniejszy nurt dotyczył wystosowania stanowiska w sprawie Raportu Uznania Wiedzy ustanawianego przez ULC i porozumienia w tym zakresie z MEN aby absolwent szkoły kończąc kierunek lotniczy miał zaliczone moduły wiedzy zgodnie z wymaganiami EASA do licencji PART po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego zawodowego i ukończeniu szkoły technicznej średniej.
Dzień trzeci konferencji koncentrował się na zebraniu wniosków z dyskusji z poprzednich dwóch dni oraz oceny pracy władz Stowarzyszenia Technicznych Szkół Lotniczych. Odbyła się dyskusja i wybory do władz Stowarzyszenia. Prezesem Stowarzyszenia ponownie został Włodzimierz Danielski, a do Krajowego Zarządu Stowarzyszenia został wybrany Bogdan Adamski – ZSP3 Krosno. Natomiast do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wybrano Wojciecha Lorenca i Jacka Kafla – ZSP3 Krosno.
Podsumowując Konferencję, Włodzimierz Danielski - Prezes Stowarzyszenia Technicznych Szkół Lotniczych pogratulował przedstawicielom nowych władz Stowarzyszenia i podziękował obdarzonym go zaufaniem. Obiecał też przekazanie do MEN stanowiska w zakresie spraw omawianych na Konferencji.
Prezes Włodzimierz Danielski podziękował Bogdanowi Adamskiemu za przygotowanie VI Krajowej Konferencji Szkół Lotniczych w Krośnie.
Materiały pokonferencyjne są dostępne w sekretariacie organizatora Konferencji z uwzględnieniem praw autorskich do nich.

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb