Plan lekcji

Na skróty

Mechanik na Gali Wolontariatu

Co roku 5 grudnia obchodzony jest w Polsce "Dzień wolontariatu". Idea wolontariatu jest bardzo bliska naszym uczniom. Co roku w porozumieniu z panią pedagog i Samorządem Uczniowskim uczniowie „Mechanika” biorą czynny udział w takich akcjach jak: WOSP, Szlachetna Paczka, Góra Grosza, Pola Nadziei. Sama idea znana jest ludziom dobrego serca na całym świecie a popierały ją największe autorytety. W orędziu wygłoszonym w 2001 roku – na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu – św. Jan Paweł II powiedział: „Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu – swemu bliźniemu. Jest to bez mała prawo istnienia. Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał.

Z tego właśnie powodu wolontariat jest szczególnym czynnikiem sprzyjającym postępowi na drodze humanizacji: dzięki różnym formom solidarności i służby, które promuje i konkretyzuje, uwrażliwia społeczeństwo na godność człowieka i na jego różne potrzeby. Działalność wolontariatu prowadzi do doświadczenia, że człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym” 

W krośnie „Dzień wolontariatu był świętowany po raz szósty. Aby święto wypadło okazale co roku inna szkoła przygotowuję część artystyczną . Tegoroczną akademię z tej okazji przygotowali uczniowie ZSP nr 3 pod opieką p. J.Gładysz i p. J.Budy w składzie : recytatorzy: Aleksandra Markiewicz, Adrian Dąbrowski, Mateusz Berezowski, Michał Cysarz, Kamil Marcisz, Karol Sznajder, oraz zespół muzyczny w składzie: Piotr Bek, Maciej Okarma, Tomasz Ludwin, Piotr Walus i Kinga Wróbel.
Co roku w tym dniu rozdawane są również nagrody w konkursie " Zasłużony dla wolontariatu".

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb