Plan lekcji

Na skróty

Projekt „Irlandia 2017” rozpoczęty

W dniu 15 grudnia 2016 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie rozpoczął realizację projektu pn.: „Wiedza w szkole, praktyka w firmie – europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii”, który jest współfinansowany z Funduszy Europejskich.

Rekrutacja już w styczniu 2017 roku!
Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Rok 2017 zostanie w Mechaniku zapamiętany jako szczególny, przynajmniej ze względu na bardzo szeroki wachlarz możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego, jaki został przygotowany dla naszych uczniów. Tym razem proponujemy udział w dwutygodniowych praktykach zawodowych, które realizowane będą w firmach w Irlandii. Mobilności zaplanowano w VII i VIII 2017 roku.

Projekt pn. "Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii" został opracowany w kontekście realizacji europejskiego planu rozwoju szkoły, który przewiduje zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli ZSP3 poprzez nawiązanie współpracy z instytucjami szkoleniowymi i przedsiębiorstwami działającymi w branżach pokrewnych, wymianę doświadczeń oraz odbywanie praktyk i staży zagranicznych, a także przygotowanie kadry zawodowej do prowadzenia i organizacji zajęć odpowiadających potrzebom kształcenia na międzynarodowym rynku pracy.

Uczestnikami projektu jest 35 uczniów ZSP nr 3 w Krośnie, uczących się w zawodach:
- technik mechanik,
- technik mechanik lotniczy,
- technik mechatronik,
- technik pojazdów samochodowych.

W projekcie uczestniczą także nauczyciele teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych.

Projekt zakłada m.in.:
- poznanie modelu współpracy instytucji szkoleniowych z przedstawicielami rynku pracy
- poszerzanie i utrwalanie praktycznych umiejętności zawodowych
- budowanie doświadczenia zawodowego przyszłych absolwentów i kadry pedagogicznej
- zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSP nr 3 w Krośnie
- zwiększenie kompetencji językowych i świadomości międzykulturowych uczniów

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są w biurze projektu, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno, pokój 025 oraz na stronie internetowej www.zsp3.krosno.pl

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb