Plan lekcji

Na skróty

Pożegnanie maturzystów Technikum

28 kwietnia br. w auli zespołu szkół odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów uczniom kończącym Technikum i pożegnanie maturzystów. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru, przemówienia dyrektora ZSP3 i pożegnania sztandaru przez przedstawicieli klas maturalnych. Następnie dyrektor Bogdan Adamski przekazał podziękowania i listy gratulacyjne dla rodziców uczniów kończących szkołę. Wręczono również nagrody i wyróżnienia absolwentom, którzy reprezentowali szkołę na licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodowych szczebla regionalnego i ogólnopolskiego. Były także podziękowania i gratulacje dla absolwentów ze Szkolnego Klubu Krwiodawstwa. Jednak punktem kulminacyjnym było wręczenie dyplomów ukończenia Technikum, które wraz z wychowawcami klas przekazywał dyrektor wraz z wicedyrektorem i kierownikiem Centrum Kształcenia Praktycznego.

Były również życzenia i podziękowania skierowane do nauczycieli i dyrekcji zespołu szkół. Uroczystość zakończyła się odprowadzeniem sztandaru i przejściem absolwentów do sal lekcyjnych na „ostatnie” spotkania z wychowawcami klas.

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb