Plan lekcji

Na skróty

Zakończenie roku szkolnego

zak mini22 czerwca br. w piątek w Mechaniku odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 i pożegnania absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i hymnu państwowego. Następnie dyrektor Bogdan Adamski dokonał podsumowania efektów kształcenia dla wszystkich uczniów. Pogratulował promocji do klas programowo wyższych i ukończenia szkoły uczniom klas 3 – ich ZSZ. Szczególne gratulacje dyrektor skierował do rodziców, którzy byli obecni na tej uroczystości. Podziękowania zostały także przekazane nauczycielom i wychowawcom za wysokie wyniki edukacyjne w mijającym roku szkolnym. W dalszej części przedstawiciele klas 3 – ich ZSZ dokonali uroczystego pożegnania sztandaru szkoły. Miłą częścią dalszej uroczystości było wręczenie dyplomów i nagród dla uczniów osiągających wysoki wyniki dydaktyczne w minionym roku szkolnym. Zostały wręczone listy gratulacyjne dla rodziców uczniów szkoły najbardziej zaangażowanych w reprezentowanie szkoły i w tzw. codzienne życie szkoły. Podziękowania i gratulacje zostały także wręczone uczniom i ich rodzicom ze Szkolnego Koła Wolontariatu. Natomiast przedstawiciele Koła Wolontariatu wręczyli kwiaty i skierowali swoje podziękowania opiekunce - Pani Pedagog Joannie Baran.
Ważnym punktem tej uroczystości było wystąpienie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, którzy przechodzącemu na emeryturę wicedyrektorowi Wojciechowi Lorencowi przekazali kwiaty i podziękowania za wiele lat pracy na rzecz szkoły i pracę z młodzieżą szkolną. Wspomnieli o dużej serdeczności, życzliwości i fachowości Pana profesora i wicedyrektora w jednej osobie. W czasie tych podziękowań wszyscy powstali z miejsc aby brawami wyrazić swoje podziękowanie i uznanie.

Następnie zostały wręczone dyplomy ukończenia ZSZ absolwentom szkoły. Wyrażono także życzenia aby z powodzeniem zdali oni egzaminy z kwalifikacji zawodowych, które właśnie się rozpoczęły i potrwają do lipca.
Uroczystość została zakończona odprowadzeniem sztandaru i życzeniami do uczniów aby spokojnie i w zdrowiu spędzili wakacje.

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb