Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych to oferta dla tych gimnazjalistów, którzy chcą w ciągu trzech lat nauki zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną w dziedzinie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych by w ten sposób zapewnić sobie możliwość szybkiego podjęcia pracy.

Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia dotyczące podstaw konstrukcji pojazdów, ich eksploatacji, diagnostyki, budowy, naprawy itp. i obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne.

   
   

Mechanik pojazdów samochodowych to atrakcyjny i poszukiwany zawód, w którym w ostatnich latach nasi uczniowie odnieśli wiele sukcesów, m.in. przyczynili się do zdobycia dla naszej szkoły zaszczytnego tytułu Samochodowej Szkoły Roku.

http://www.zsp3.krosno.pl/index.php/archiwum-aktualności/2013-2014/699-mechanik-samochodową-szkołą-roku.html

Uczniowie tego kierunku biorą też udział w licznych konkursach, np. na Olimpiadzie Techniki Samochodowej czy też Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej.

Uczniowie naszej szkoły zdobywają kwalifikacje pozwalające znaleźć zatrudnienie w:

- firmach serwisowych,
- zakładach usługowo naprawczych,
- stacjach diagnostycznych,
- fabrykach samochodowych.

Absolwenci przygotowani są do spełniania zadań zawodowych, takich jak:

- przyjmowanie samochodów osobowych i zespołów samochodowych do naprawy oraz sporządzanie protokołów przyjęcia,
- ustalanie przyczyn wad i uszkodzeń poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów samochodów osobowych metodami diagnostycznymi,
- diagnozowanie pojazdów samochodowych
- usuwanie usterek w zespołach i układach samochodów osobowych w ramach napraw bieżących i okresowych,
- przeprowadzanie konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych podwozia i nadwozia,
- wymiana płynów eksploatacyjnych z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego,
- wykonywanie demontażu i montażu samochodów i jego zespołów,
- mycie oraz czyszczenie części i zespołów,
- przeprowadzanie weryfikacji części,
- przeprowadzanie naprawy zespołów,
- dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych przy wykorzystaniu obróbki ręcznej, mechanicznej, plastycznej,
- sprawdzanie jakości wykonywanych prac obsługowo-naprawczych,
- organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.

 

Szkoła zapewnia zdobywanie umiejętności praktycznych w oparciu o najnowsze technologie.

Uczeń ma dostęp do szerokiej gamy narzędzi naprawczych i diagnostycznych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują:

- stanowisko pojazdu hybrydowego,
- hamownia silnikowa i podwoziowa,
- bogato wyposażona linia diagnostyczna,
- stanowiska do wymiany opon i wyważania kół,
- stanowisko diagnostyczne FSA,
- stanowisko do obsługi układu klimatyzacji,
- tablice interaktywne prezentujące działanie wielu systemów pojazdów samochodowych (np. Motronic ML 4.1, ABS 5.3, Climatronic, Common-Rail),
- stół probierczy pomp i wtryskiwaczy,
- narzędzia i testery podręczne,
- silniki, które można uruchomić, diagnozować i naprawiać

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej na wymienionym kierunku mają możliwość bezpłatnego przygotowania się do nowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Trzyletni cykl nauki kończy się Egzaminem Potwierdzającym Kwalifikacje Zawodowe. Na podkreślenie zasługuje fakt, że egzamin ten odbywa się na miejscu, a to, dlatego że szkoła nasza jest REGIONALNYM OŚRODKIEM EGZAMINACYJNYM (ROWEZ).

Dla tych uczniów, którzy pragną poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie najbardziej poszukiwanym na rynku pracy mamy ofertę bezpłatnych kursów dokształcających. Ich ukończenie jest potwierdzane certyfikatem honorowanym we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Serdecznie zapraszamy.

 

Uczymy sie w tych pracowniach

создать сайт