Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Program Erasmus+ w dziedzinie edukacji zawodowej na lata 2014-2020

Projekty

logotyp erasmusplus

„Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP3 poprzez program praktyk zagranicznych”
projekt nr 2015-1-PL01-KA102-016236

rezultatKażdy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ niesie za sobą szereg sukcesów i ogrom ciężkiej pracy. Upowszechniając rezultaty projektu „Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP3 poprzez program praktyk zagranicznych” pragniemy przedstawić tą pracę i pochwalić się osiągniętymi wynikami.  Dzieląc się rezultatami projektu chcemy także dotrzeć z informacją o naszej działalności na rzecz uczennic i uczniów ZSP nr 3 w Krośnie oraz o programie Erasmus+ do szerszej grupy odbiorców.

Rezultaty projektu podzieliliśmy na kilka kategorii, tj.: na rezultaty materialne i niematerialne oraz materiały promocyjno-informacyjne.


 

Materiały zamieszczone na poniższej stronie odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu są publikacjami udostępnianymi bezpłatnie.


Na poczatku realizacji projektu został utworzony Szkolny punkt informacyjny programu Erasmus+ pod nazwą "Mechanik w Europie". Za jego pośrednictwem były prowadzone akcje informacyjno-promocyjne oraz rozpowszechnianie rezultatów.

E+VET topper

 


 Najważniejsze fakty związane z realizacją projektu:

Podsumowanie realizacji projektu:

002

Wydarzenia upowszechniające, dzięki którym możliwie było odziaływanie projektu na różne środowiska, zebraliśmy w artykule pn.: "Erasmus+ w pigułce"

EU flag Erasmus vect POS

Aby docierać z wynikami realizacji projektu do jak najszerszej grupy odbiorców prowadzimy konto na portalu społecznościowym facebook. 

facebook

Wyniki badań ankietowych potwierdzających osiągnięcie zakładanych celów projektu prezentują raporty ewaluacyjne.

downalod pdf

Prezentacja założeń projektu podczas Regionalnego spotkania informacyjnego dot. Programu Erasmus+ w woj. Podkarpackim.

downalod pdf

Film prezentujący jeden dzień pobytu uczniów krośnieńskiego MECHANIKA w słonecznej Maladze (Hiszpania).

film

Prezentcja multimedialna - sprawozdanie uczniów z mobilności do Austrii

ppt Austria1

Prezentcja multimedialna - sprawozdanie uczniów z mobilności do Austrii

ppt Austria2

Prezentcja multimedialna - sprawozdanie uczniów z mobilności do Hiszpanii

ppt Hiszpania

Plansza dydaktyczna - elementy wyposażenia pojazdów samochodowych 
[format 900x600 mm; EN]

samochod

Plansza dydaktyczna - elementy budowy samolotu  
[format 600x900 mm; EN/PL] 

samolot

Plansza dydaktyczna - elementy budowy siłownika pneumatycznego 
[format 900x600 mm; EN/DE/PL] 

silownik

 


W rozpowszechnianiu informacji i rezultatów projektu brali również czynny udział nasi partnerzy oraz lokalny portl informacyjny.

 

BVO

 http://www.abiedermann.at/news11.html

Tribeka mini

https://www.facebook.com/pg/tribekaetn/photos/?tab=album&album_id=1578912199025966

https://www.facebook.com/tribekaetn/posts/1685264628390722

https://www.facebook.com/tribekaetn/posts/1731150633802121

https://www.facebook.com/formauto/posts/1064813763579498

logo krosnocity

http://www.krosnocity.pl/index.php/aktualnosci/fakty/krosno/item/18445-krosnienski-mechanik-w-europie.html?highlight=WyJtZWNoYW5payJd

http://www.krosnocity.pl - konkurs motoryzacyjny 2017

 


Dużym wyróżnieniem dla naszej szkoły było zaproszenie do podzielenia się wiedzą na temat organizowanych mobilności z szerszą publicznością za pośrednictwem kwartalnika Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pt.: "Europa dla aktywnych". Artkuł "Staż na maksa" można przeczytać na stronach 28-29 kwartalnika Nr 2/2017.   

europadlaaktywnych22017


Do rezultatów niematerialnych projektu możemy zaliczyć zdobyte przez uczennice i uczniów ZSP Nr 3 w Krośnie doświadczenia, wiedzę i umiejętności, tj. m.in.: 

  • zwiekszenie doświadczenia zawodowego uczestników;
  • zwiększenie umiejętności językowych;
  • zwiększenie poczucia własnej wartości i pewności siebie;
  • wzrost świadomości kutlurowej krajów Unii Europejskiej;
  • wzrost świadomości potrzeby uczenia się przez całe życie;

Poziom osiągnięcia wymienionych rezultatów niematerialnych potwierdzają analizy wyników indywidulanych raportów uczestników projektu oraz ankiet ewaluacyjnych. Trwałość osiągniętych rezultatów realizowana będzie poprzez włączenie ich do codziennych działań szkoły po zakończeniu finansowania, jako przykład dobrej praktyki dla obecnych i przyszłych uczennic i uczniów MECHANIKA - potencjalnych beneficjentów programu Erasmus+. Zdobyte przez nauczycieli doświadczenie pozwoli wskazywać kolejnym rocznikom drogę do odkrywania nowych możliwości, jakie daje zjednoczona europa.

 


Materiały informacyjno-promocyjne wytworzone i wykorzystane w projekcie:

 

Copyright © 2019 ZSP Nr 3 w Krośnie Rights Reserved.