Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Mechanik w Europie II

Projekty

"Mechanik w Europie II" , projekt nr POWERVET-2017-1-PL01-KA102-038026


Projekt pn.:
„Mechanik w Europie II” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Termin realizacji projektu: 1.09.2017 - 31.12.2018r.
Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Projekt pn. "Mechanik w Europie II" jest drugą edycją działań opracowanych w kontekście realizacji Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły, który przewiduje zwiększenie mobilności uczniów ZSP nr 3 w Krośnie poprzez nawiązanie współpracy z instytucjami szkoleniowymi i przedsiębiorstwami działającymi w branżach pokrewnych, wymianę doświadczeń oraz odbywanie praktyk i staży zagranicznych, a także przygotowanie kadry zawodowej do prowadzenia i organizacji zajęć odpowiadających potrzebom kształcenia na międzynarodowym rynku pracy.

Uczestnikami projektu jest 59 uczennic i uczniów ZSP nr 3 w Krośnie, uczących się w zawodach: 
- technik mechanik, 
- technik mechanik lotniczy, 
- technik mechatronik, 
- technik pojazdów samochodowych.

W wyniku mobilności zrealizowane zostaną następujące cele:

1) Podniesienie kompetencji językowych uczniów w zakresie języka niemieckiego oraz angielskiego.

2) Poszerzenie kompetencji zawodowych uczniów, przydatnych na międzynarodowym rynku pracy.

3) Postrzeganie różnorodności kulturowej i etnicznej w Europie.

4) Pogłębienie otwartości i tolerancji wobec różnych środowisk.

5) Poprawa stopnia radzenia sobie w nowych sytuacjach, wzrost pewności siebie.

6) Wykorzystanie technologii informacyjnej do komunikacji i nauki w języku niemieckim i angielskim.

7) Wzrost świadomości konieczności ciągłego dokształcania się, dzięki ocenie korzyści płynących ze zdobytych doświadczeń.

 

POWER17

 

Copyright © 2019 ZSP Nr 3 w Krośnie Rights Reserved.