Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
IRLANDIA 2017

Projekty

"Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii"
projekt nr POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025799


Projekt pn.:
„Wiedza w szkole, praktyka w firmie – europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Termin realizacji projektu: 15.12.2016 - 14.03.2018r.
Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Projekt został opracowany w kontekście realizacji europejskiego planu rozwoju szkoły, który przewiduje zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli ZSP3 poprzez nawiązanie współpracy z instytucjami szkoleniowymi i przedsiębiorstwami działającymi w branżach pokrewnych, wymianę doświadczeń oraz odbywanie praktyk i staży zagranicznych, a także przygotowanie kadry zawodowej do prowadzenia i organizacji zajęć odpowiadających potrzebom kształcenia na międzynarodowym rynku pracy.

Uczestnikami projektu jest 35 uczniów ZSP nr 3 w Krośnie, uczących się w zawodach:
- technik mechanik,
- technik mechanik lotniczy,
- technik mechatronik,
- technik pojazdów samochodowych.

W projekcie uczestniczą także nauczyciele teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych.

Projekt zakłada m.in.:
- poznanie modelu współpracy instytucji szkoleniowych z przedstawicielami rynku pracy
- poszerzanie i utrwalanie praktycznych umiejętności zawodowych
- budowanie doświadczenia zawodowego przyszłych absolwentów i kadry pedagogicznej
- zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSP nr 3 w Krośnie
- zwiększenie kompetencji językowych i świadomości międzykulturowych uczniów

Copyright © 2019 ZSP Nr 3 w Krośnie Rights Reserved.