Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

Projekty

"Kształcenie zawodowe szansą rozwoju"

Zapraszamy do skorzystania w okresie letnich wakacji szkolnych w 2019r. z płatnych staży u pracodawców realizowanych w ramach projektu pn.: „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”. 

Udział w stażu u pracodawcy daje uczniom następujące korzyści:

  • ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej po zakończeniu nauki w szkole,
  • zwiększenie doświadczenia zawodowego, wykraczającego poza zakres kształcenia praktycznego w szkole,
  • sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
  • pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych poszukiwanych przez pracodawców,
  • nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy, mającej na celu zatrudnienie ucznia lub odbycie praktyk studenckich,
  • okres realizacji stażu jest udokumentowanym doświadczeniem zawodowym (można wpisać w CV). 

DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ w dniach 10-16 maj 2019r.

Nie zwlekaj, jest to ostatnia rekrutacja w ramach projektu – ilość miejsc ograniczona!

Udział w projekcie jest bezpłatny, a każdy uczestnik otrzyma stypendium stażowe!

Czytaj więcej...

ogloszenie1Poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji na specjalistyczne kursy zawodowe dla uczennic i uczniów "MECHANIKA". Wszystkim zakwalifikowanym do udziału w projekcie gratulujemy! Spotkanie organizacyjne odbędzie się 01.02.2019 (piątek) o godzinie 10:30 w Sali 024 (obok biura projektu). 

Kursy odbywają się w ramach projektu pn.: „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, realizowanego przez Urząd Miasta Krosna oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO).

Udział w projekcie jest bezpłatny! Planowany termin realizacji zajęć: II - VI 2019r.

 

Czytaj więcej...

Ogłaszamy rekrutację na specjalistyczne kursy zawodowe i płatne staże wakacyjne dla uczennic i uczniów "MECHANIKA". Będzie to już 3 i ostatnia edycja zajęć w ramach projektu pn.: „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, realizowanego przez Urząd Miasta Krosna oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).

REKRUTACJA trwa od 7.01.2019r. do 18.01.2019r.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze rekrutacji oraz w formie elektronicznej w artykule poniżej. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz dokładne i czytelne wypełnianie formularza zgłoszeniowego. 

Czytaj więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji na płatne staże zawodowe w ramach projektu pn.: „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, realizowanego przez Gminę Miasto Krosno oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

REKRUTACJA została przedłużona do 14.06.2018r. Zostały ostatnie wolne miejsca.

Udział w projekcie jest bezpłatny, każdy uczestnik otrzyma stypendium stażowe!

 

 

Czytaj więcej...

ogloszenie1Poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji na specjalistyczne kursy zawodowe dla uczennic i uczniów "MECHANIKA". Wszystkim zakwalifikowanym do udziału w projekcie gratulujemy! Spotkanie organizacyjne odbędzie się 12.01.2018 (piątek) o godzinie 10:30 w Sali C7. 

Kursy odbywają się w ramach projektu pn.: „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, realizowanego przez Urząd Miasta Krosna oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO).

Udział w projekcie jest bezpłatny! Planowany termin realizacji zajęć: II - IV 2018r.

 

Czytaj więcej...

Nadeszła długo oczekiwana przez wszystkich chwila. Ogłaszamy rekrutację na specjalistyczne kursy zawodowe dla uczennic i uczniów "MECHANIKA". Bedzie to już druga edycja zajęć realizowanych w ramach projektu pn.: „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, realizowanego przez Urząd Miasta Krosna oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).

REKRUTACJA trwa od 11.12.2017r. do 18.12.2017r.
Wstępne listy osób zakwalifikowanych zostaną opublikowane 22.12.2017r.
Planowany termin realizacji zajęć: II - IV 2018r.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze rekrutacji oraz w formie elektronicznej w artykule poniżej. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz dokładne i czytelne wypełnianie formularza zgłoszeniowego. 

Czytaj więcej...

workshopPoniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji na staż zawodowy w roku 2017. Wszystkim zakwalifikowanym uczniom gratulujemy, a pozostałych chętnych zapraszamy do współpracy w roku szkolnym 2017/2018.

 

 WYNIKI REKRUTACJI <pdf>

 

Każdy stażysta otrzyma:
- ubranie robocze,
- zwrot kosztów dojazdu na staż (do 100zł)
- stypendium stażowe w wysokości 997,40zł.

 

Czytaj więcej...

MAG17 03W dniach 01.03.2017 - 24.05.2017 r. zorganizowano i przeprowadzono kurs spawacza metodą MAG dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie.

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie spawania blach i rur metodą MAG spoinami pachwinowymi oraz uzyskanie uprawnień do wykonywania w/w spoin. W szkoleniu uczestniczyło 10 uczniów, kształcących się w zawodach: technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych.

Zajęcia teoretyczne odbywały się w salach dydaktycznych w/w szkoły, natomiast praktyczne w Ośrodku Szkolenia i Weryfikacji Spawaczy w Krośnie. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu, podnieśli swoje kwalifikacje, poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności.

 

Czytaj więcej...

Rozpoczynamy rekrutację na płatne staże zawodowe w ramach projektu pn.: „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, realizowanego przez Gminę Miasto Krosno oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

REKRUTACJA trwa od 30.05.2017r. do 08.06.2017r.

Udział w projekcie jest bezpłatny, każdy uczestnik otrzyma stypendium stażowe !

 

ZAPRASZAMY do zapoznania się z warunkami rekrutacji i udziału w projekcie.

Czytaj więcej...

cnc17 04W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, dnia 10.04.2017 r. zakończył się kurs CNC, przeprowadzony dla grupy 10 uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanik i technik mechatronik.

Uczestnicy otrzymali zaświaczenia i certyfikaty ukończenia kursu.

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

cnc17 03W  ZSP Nr 3 w Krośnie rozpoczęły się kursy zawodowe realizowane w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. 

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie mogą wziąć udział w kursach:

1. CNC
2. Mechatroniki samochodowej
3. Spawacza metodą MAG135

 

 

 

Czytaj więcej...

Rozpoczynamy rekrutację do projektu pn.: „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, realizowanego przez Urząd Miasta Krosna oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).

REKRUTACJA trwa od 30.01.2017r. do 07.02.2017r.
Udział w projekcie jest bezpłatny!

Czytaj więcej...

Z wielką radością przekazujemy Wam dobre wiadomości. Do naszego „rozkładu zajęć dodatkowych” wracają kursy specjalistyczne, a także pojawią się nowe formy zdobywania doświadczenia zawodowego – płatne staże wakacyjne.
Projekt pn.: „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” realizowany przez Urząd Miasta Krosna oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie współfinansowany jest z Funduszy Europejskich.

Startujemy już w styczniu 2017 roku!
Udział w projekcie jest bezpłatny!

Czytaj więcej...

Copyright © 2019 Fundusze Unijne dla uczniów ZSP Nr 3 "Mechanik" w Krośnie Rights Reserved.