Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

Projekty

"Kształcenie zawodowe szansą rozwoju"

Rozpoczynamy rekrutację do projektu pn.: „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, realizowanego przez Urząd Miasta Krosna oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).

REKRUTACJA trwa od 30.01.2017r. do 07.02.2017r.
Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:
1) Kurs CNC - 10 osób kształcących się w zawodzie: technik mechanik, technik mechatronik.
2) Kurs mechatroniki pojazdowej - 10 osób kształcących się w zawodzie: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik i mechanik pojazdów samochodowych.
3) Kurs spawania metodą MAG - 10 osób kształcących się w zawodzie: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik mechatronik i mechanik pojazdów samochodowych.

W projekcie uczestniczyć mogą uczennice i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie - Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie, prowadzonego przez Gminę Miasto Krosno, którzy złożą formularz zgłoszeniowy do szkolnego koordynatora projektu wraz z wymaganymi załącznikami i zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.

Udział w Projekcie jest bezpłatny
koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szczegóły rekrutacji określa regulamin  , który razem z formularzem zgłoszeniowym    dostępny jest na stronie internetowej projektu i w szkolnym biurze rekrutacji.

Szkolne biuro rekrutacji:
Grzegorz Kuźniarowicz
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno, pokój 025
www.zsp3.krosno.pl

Copyright © 2019 Fundusze Unijne dla uczniów ZSP Nr 3 "Mechanik" w Krośnie Rights Reserved.