Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

Projekty

"Kształcenie zawodowe szansą rozwoju"

MAG17 03W dniach 01.03.2017 - 24.05.2017 r. zorganizowano i przeprowadzono kurs spawacza metodą MAG dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie.

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie spawania blach i rur metodą MAG spoinami pachwinowymi oraz uzyskanie uprawnień do wykonywania w/w spoin. W szkoleniu uczestniczyło 10 uczniów, kształcących się w zawodach: technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych.

Zajęcia teoretyczne odbywały się w salach dydaktycznych w/w szkoły, natomiast praktyczne w Ośrodku Szkolenia i Weryfikacji Spawaczy w Krośnie. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu, podnieśli swoje kwalifikacje, poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności.

 

 GALERIA KURSU:

 

 

Copyright © 2019 Fundusze Unijne dla uczniów ZSP Nr 3 "Mechanik" w Krośnie Rights Reserved.