Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

Projekty

"Kształcenie zawodowe szansą rozwoju"

OFERTA kursów i staży zawodowych w ramach projektu "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju"

"MECHANIK" rezlizuje kursy zawodowe i staże wakacyjne w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Ponad 3,1 mln  złotych dofinansowania otrzymało miasto Krosno na realizację  projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Całkowita wartość projektu to kwota ponad 3,5 mln złotych.


Celem głównym projektu, realizowanego w okresie od listopada  2016 do października 2019, jest zwiększenie szans absolwentów krośnieńskich szkół zawodowych na zatrudnienie poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego - dodatkowe wyposażenie pracowni zawodowych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, umożliwienie uczniom i uczennicom odbycia staży/praktyk u pracodawców, zdobycie dodatkowych kwalifikacji po ukończeniu specjalistycznych kursów. Dodatkowo projekt ma na celu wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym tj. z pracodawcami, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami. Działania zaplanowane do realizacji w projekcie mają prowadzić do zwiększenia kompetencji zawodowych nauczycieli, zdobycia i podwyższenia kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkół zawodowych, które przyczynią się do zwiększenia aktywności zawodowej oraz podniosą szanse absolwentów poszukujących pracy.

 

OFERTA Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie

W ramach projektu realizowane są:
1) Kurs CNC
2) Kurs mechatroniki pojazdowej
3) Kurs spawania metodą MAG
4) Płatne staże zawodowe

Szkolne biuro rekrutacji:
Grzegorz Kuźniarowicz
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno
pokój 025
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.zsp3.krosno.pl;


Rekrutacja uczniów/uczennic do udziału w zaproponowanych formach wsparcia prowadzona będzie na poziomie szkoły, według obowiązującego regulaminu rekrutacji, dostosowanego do działań projektowych. 


Projekt wspiera również nauczycieli ZSP nr 3 w Krośnie,  którzy zostaną objęci wsparciem w postaci studiów podyplomowych oraz szkoleń związanych z nauczanym zawodem lub pokrewnym. W ramach projektu zostanie również zakupiony sprzęt będący uzupełniem wyposażenia pracowni zawodowych szkoły.

Więcej o projekcie można przeczytać również na stronie internetowej Miasta Krosna <link>

 

______________________________________

Projekt pn.: „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” jest realizowany przez Gminę Miasto Krosno oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright © 2019 Fundusze Unijne dla uczniów ZSP Nr 3 "Mechanik" w Krośnie Rights Reserved.