Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
IRLANDIA 2017

"Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii"
projekt nr POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025799

rezultatKażdy projekt niesie za sobą szereg sukcesów i ogrom ciężkiej pracy. Upowszechniając rezultaty projektu Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii pragniemy przedstawić tą pracę i pochwalić się osiągniętymi wynikami.  Dzieląc się rezultatami projektu chcemy także dotrzeć z informacją o naszej działalności na rzecz uczennic i uczniów ZSP nr 3 w Krośnie oraz o programach edukacyjnych Unii Europejskiej do szerszej grupy odbiorców.

Rezultaty projektu podzieliliśmy na kilka kategorii, tj.: na materiały informacyjno-promocyjne, rezultaty materialne i niematerialne.


 

Materiały zamieszczone na poniższej stronie odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu są publikacjami udostępnianymi bezpłatnie na licencji Creative Commons Uznanie sutorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0). Treść licencji jest udostępniona na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl

 


Aby docierać z wynikami realizacji projektu do jak najszerszej grupy odbiorców oprócz klasycznej strony internetowej prowadzimy również fanpage "Mechanik w Europie" na portalu społecznościowym facebook. Za jego pośrednictwem przekazujemy najważniejsze informacje. ZAPRASZAMY do śledzenia :)

Posty dotyczące realizacji projektu zamieszczone na profilu "Mechanik w Europie" oraz na profilu naszego partnera, firmy "YourInternationalTraining":

 facebookMechanikWeuropie

 Swoje wrażenia prezentowaliśmy między innymi w postaci prezentacji, fotorelacji i videoreportaży, ale o naszych działaniach pisały również:

  • portal Urzedu Miasta Krosna,
  • lokalne portale informacyjne,
  • prasa. 
Prasa Krosno.pl  Prasa Krosno112  Prasa tvKrosno
Prasa ArtykulOszkole mini Prasa IrlandczycyWmechaniku mini
FILM1 FILM2 
20180320 164112 Tablica pamiatkowa mini


Informacje o projekcie i wydarzenia w trakcie których mieliśmy okazję zaprezentować założenia i efekty realizowanych mobilności:


 

Materialnym rezultatem projektu są prace uczestników - instrukcje szkoleniowe do przedmiotów zawodowych, które będą służyły do celów dydaktycznych przyszłym rocznikom. Materiały są nawiązaniem i uzupełnieniem bazy materiałów wytworzonych we wcześniejszych projektach edukacyjncych. 

Instrukcja Lift mini  Instrukcja Hass mini Instrukcja oli mini
Scenariusze mini

 


 

Do rezultatów niematerialnych projektu możemy zaliczyć zdobyte przez uczennice i uczniów ZSP Nr 3 w Krośnie doświadczenia, wiedzę i umiejętności, tj. m.in.: 

  • zwiekszenie doświadczenia zawodowego uczestników;
  • zwiększenie umiejętności językowych;
  • zwiększenie poczucia własnej wartości i pewności siebie;
  • wzrost świadomości kutlurowej krajów Unii Europejskiej;
  • wzrost świadomości potrzeby uczenia się przez całe życie;

Poziom osiągnięcia wymienionych rezultatów niematerialnych potwierdzają analizy wyników indywidulanych raportów uczestników projektu oraz ankiet ewaluacyjnych. Trwałość osiągniętych rezultatów realizowana będzie poprzez włączenie ich do codziennych działań szkoły po zakończeniu finansowania, jako przykład dobrej praktyki dla obecnych i przyszłych uczennic i uczniów MECHANIKA - potencjalnych beneficjentów przyszłych projektów mobilności zagranicznej. Zdobyte przez nauczycieli doświadczenie pozwoli wskazywać kolejnym rocznikom drogę do odkrywania nowych możliwości, jakie daje zjednoczona europa poprzez stosowanie narzedzi poznanych podczas zagranicznego szkolenia.  

Wyniki badań ankietowych potwierdzających osiągnięcie zakładanych celów projektu prezentują raporty ewaluacyjne oraz wypowiedzi samych uczestników.

  • RAPORT z ankiet
  Sprawozdanie uczestnikow

 


Materiały informacyjno-promocyjne wytworzone i wykorzystane w projekcie:


 

Copyright © 2019 ZSP Nr 3 w Krośnie Rights Reserved.