Fundusze Europejskie podczas VII Festiwalu Nauki i Techniki w Krośnie

01

W dniach 21 – 22 marca 2019 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 „Mechanik” im. Stanisława Staszica w Krośnie odbył się VII Krośnieński Festiwal Nauki i Techniki. Festiwal był adresowany do młodzieży szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych Miasta Krosna, Powiatu Krośnieńskiego i sąsiednich powiatów, podczas którego zaprezentowano szereg atrakcji dla odwiedzających, a dla młodzieży szkolnej udział w licznych eksperymentach naukowych i laboratoryjnych.

Oprócz pokazów z dziedziny robotyki, automatyki, chemii, fizyki, nauk przyrodniczych i lotnictwa, odwiedzający Festiwal mieli okazję dowiedzieć się więcej o projektach umożliwiających m.in. wyjazdy zagraniczne uczniom i nauczycielom szkoły. W sali C1 przygotowano Szkolny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich, w ramach których ZSP3 w Krośnie realizuje praktyki i staże zawodowe m.in. w Polsce, Austrii, Hiszpanii, Portugalii i Irlandii. Uczestnicy mobilności zaprezentowali cele i rezultaty ostatnio realizowanych projektów, tj. "Mechanik w Europie II", "Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii" oraz "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju". Przy tej okazji, nauczycielki języka angielskiego - Pani Katarzyna Głowińska i Pani Małgorzata Akslar, przygotowały dla odwiedzjących gry i zabawy, w których wzięło udział około 800 uczestników Festiwalu !!!

Stanowisko "Mechanik w Europie" odwiedziło około 800 uczestników Festiwalu !!!

Rekrutacja na kursy specjalistyczne - edycja 2

Nadeszła długo oczekiwana przez wszystkich chwila. Ogłaszamy rekrutację na specjalistyczne kursy zawodowe dla uczennic i uczniów "MECHANIKA". Bedzie to już druga edycja zajęć realizowanych w ramach projektu pn.: „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, realizowanego przez Urząd Miasta Krosna oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).

REKRUTACJA trwa od 11.12.2017r. do 18.12.2017r.
Wstępne listy osób zakwalifikowanych zostaną opublikowane 22.12.2017r.
Planowany termin realizacji zajęć: II - IV 2018r.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze rekrutacji oraz w formie elektronicznej w artykule poniżej. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz dokładne i czytelne wypełnianie formularza zgłoszeniowego. 

Stażyści na start - edycja 2017.

workshopPoniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji na staż zawodowy w roku 2017. Wszystkim zakwalifikowanym uczniom gratulujemy, a pozostałych chętnych zapraszamy do współpracy w roku szkolnym 2017/2018.

 

 WYNIKI REKRUTACJI <pdf>

 

Każdy stażysta otrzyma:
- ubranie robocze,
- zwrot kosztów dojazdu na staż (do 100zł)
- stypendium stażowe w wysokości 997,40zł.

 

Zaświadczenia ukończenia kursu spawacza metodą MAG - rozdane

MAG17 03W dniach 01.03.2017 - 24.05.2017 r. zorganizowano i przeprowadzono kurs spawacza metodą MAG dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie.

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie spawania blach i rur metodą MAG spoinami pachwinowymi oraz uzyskanie uprawnień do wykonywania w/w spoin. W szkoleniu uczestniczyło 10 uczniów, kształcących się w zawodach: technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych.

Zajęcia teoretyczne odbywały się w salach dydaktycznych w/w szkoły, natomiast praktyczne w Ośrodku Szkolenia i Weryfikacji Spawaczy w Krośnie. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu, podnieśli swoje kwalifikacje, poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności.

 

Płatne staże zawodowe - REKRUTACJA 2017

Rozpoczynamy rekrutację na płatne staże zawodowe w ramach projektu pn.: „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, realizowanego przez Gminę Miasto Krosno oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

REKRUTACJA trwa od 30.05.2017r. do 08.06.2017r.

Udział w projekcie jest bezpłatny, każdy uczestnik otrzyma stypendium stażowe !

 

ZAPRASZAMY do zapoznania się z warunkami rekrutacji i udziału w projekcie.

Kurs CNC - zakończony

cnc17 04W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, dnia 10.04.2017 r. zakończył się kurs CNC, przeprowadzony dla grupy 10 uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanik i technik mechatronik.

Uczestnicy otrzymali zaświaczenia i certyfikaty ukończenia kursu.

 

 

 

 

 

Startują kursy w ramach projektu "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju"

cnc17 03W  ZSP Nr 3 w Krośnie rozpoczęły się kursy zawodowe realizowane w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. 

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie mogą wziąć udział w kursach:

1. CNC
2. Mechatroniki samochodowej
3. Spawacza metodą MAG135

 

 

 

Rekrutacja na kursy specjalistyczne

Rozpoczynamy rekrutację do projektu pn.: „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, realizowanego przez Urząd Miasta Krosna oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).

REKRUTACJA trwa od 30.01.2017r. do 07.02.2017r.
Udział w projekcie jest bezpłatny!

Kursy specjalistyczne i płatne staże wakacyjne

Z wielką radością przekazujemy Wam dobre wiadomości. Do naszego „rozkładu zajęć dodatkowych” wracają kursy specjalistyczne, a także pojawią się nowe formy zdobywania doświadczenia zawodowego – płatne staże wakacyjne.
Projekt pn.: „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” realizowany przez Urząd Miasta Krosna oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie współfinansowany jest z Funduszy Europejskich.

Startujemy już w styczniu 2017 roku!
Udział w projekcie jest bezpłatny!

Free Joomla! templates by AgeThemes