Plan lekcji

Na skróty

Egzamin Zawodowy

 

Egzaminy w sesji zimowej styczeń-luty 2020

pdf ikona  Harmonogram egzaminów zawodowych

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się:

 1. Części pisemnej egzaminu trwającej 60 minut
  • polega na rozwiązaniu testu pisemnego i przeprowadzany jest z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi:
 1. arkusz egzaminacyjny – broszura zawierająca instrukcję dla zdającego i test składający się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru,
  z których tylko jedna jest poprawna.
 2. karta odpowiedzi

- aby zdać egzamin należy uzyskać co najmniej 50% pkt możliwych do uzyskania

 1. Część praktyczna egzaminu trwa 120 lub 180 minut i polega na wykonaniu zadania praktycznego, może być przeprowadzana według modelu:
 2. w – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa: E.03, M.12, M.18, M.19
 3. wk – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, uzyskana z wykorzystaniem komputera,
 4. d – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja: E.18, M.31, M.42,
 5. dk – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera: E.19, M.44.

Podczas części praktycznej egzaminu zawodowego każdy zdający otrzymuje zestaw egzaminacyjny, w skład którego wchodzą:

-ARKUSZ EGZAMINACYJNY - broszura zawierająca instrukcję dla zdającego, treść zadania egzaminacyjnego z dokumentacją do jego wykonania.

- KARTA OCENY

- aby zdać egzamin należy uzyskać co najmniej 75% pkt możliwych do uzyskania

Przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami są zamieszczone w Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, dostępnych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl).

Na wszystkie egzaminy należy zgłosić się 30 min wcześniej z dowodem osobistym, czarnym długopisem oraz przyborami, które będą zamieszczane na stronie oke.krakow.pl – komunikaty lub w gablocie szkoły, kilka tygodni przed egzaminem.

Szczegółowe harmonogramy będą wywieszone w szkole na parterze ok. 2 m-ce przed egzaminem.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz dyplom wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Warunkiem uzyskania dyplomu jest posiadanie:

 1. świadectwa potwierdzającego wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego,
 2. oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Egzaminy, które należy zdać aby uzyskać dyplom – podstawa progr. z 2012 r.

 

 1. Technik mechanik:

M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

 1. Technik pojazdów samochodowych:

M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów

           samochodowych

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

 • Technik mechatronik:

E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych,

E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych,

E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

 1. Technik mechanik lotniczy:

M.31 Wykonanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych.

 1. Mechanik pojazdów samochodowych:

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

Ważne linki:

www.oke.krakow.pl → egzamin zawodowy → KOMUNIKATY → Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020 – podstawa programowa z 2012r.

www.cke.gov.pl → egzamin zawodowy

< >
O nas

O nas

W skład ZSM wchodzą: Centrum Kształcenia Zawodowego Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Regionalny Ośrodek Egzaminacyjny (ROWEZ) Ośrodek Kursowo - Szkoleniowy Stacja Kontroli Pojazdów RCEZINT Muzeum Motoryzacji   Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica...

Egzamin Zawodowy

Egzamin Zawodowy

  Egzaminy w sesji zimowej styczeń-luty 2020  Harmonogram egzaminów zawodowych Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się: Części pisemnej egzaminu trwającej 60 minut polega na rozwiązaniu testu pisemnego i przeprowadzany jest z wykorzystaniem arkuszy...

Praktyki Zagraniczne

Praktyki Zagraniczne

W 2017 roku uruchomiliśmy dla Was specjalną platformę, na której prezentujemy informacje na temat działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W związku z zakończeniem realizacji projektu pn.: „Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP3 poprzez program praktyk...

Egzamin Maturalny 2019/2020

Egzamin Maturalny 2019/2020

EGZAMIN MATURALNY 2019/2020 Komunikaty Harmonogram egzaminów w 2020 roku Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2019/2020 Komunikat o przyborach w 2020 r. Lista systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2020 roku Komunikat...

   
  22.11.2019 Ferienhaus Ostsee

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb