Plan lekcji

Na skróty

Egzamin Zawodowy

 

Egzaminy w sesji letniej czerwiec-lipiec 2019

pdf ikona  Harmonogram egzaminów zawodowych

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się:

1. Części pisemnej egzaminu trwającej 60 minut
- polega na rozwiązaniu testu pisemnego i przeprowadzany jest z wykorzystaniem
arkuszy i kart odpowiedzi:
a) arkusz egzaminacyjny – broszura zawierająca instrukcję dla zdającego i test składający się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru,
z których tylko jedna jest poprawna.
b) karta odpowiedzi
- aby zdać egzamin należy uzyskać co najmniej 50% pkt możliwych do uzyskania

2. Część praktyczna egzaminu trwa 120, 150, 180, 210 lub 240 minut i polega na wykonaniu zadania praktycznego, może być przeprowadzana według modelu:
a) w – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa: E.03, M.12, M.18, M.19
b) wk – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, uzyskana z wykorzystaniem komputera,
c) d – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja: E.18, M.31, M.42,
d) dk – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera: E.19, M.44.

Podczas części praktycznej egzaminu zawodowego każdy zdający otrzymuje zestaw egzaminacyjny, w skład którego wchodzą:
- ARKUSZ EGZAMINACYJNY - broszura zawierająca instrukcję dla zdającego, treść zadania egzaminacyjnego z dokumentacją do jego wykonania.
- KARTA OCENY
- aby zdać egzamin należy uzyskać co najmniej 75% pkt możliwych do uzyskania

Przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami są zamieszczone w Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, dostępnych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl).

Na wszystkie egzaminy należy zgłosić się 30 min wcześniej z dowodem osobistym, czarnym długopisem oraz przyborami, które są zamieszczane na stronie oke.krakow.pl – komunikaty lub w gablocie szkoły, kilka tygodni przed egzaminem.
Szczegółowe harmonogramy są wywieszone w szkole na parterze.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz dyplom wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Warunkiem uzyskania dyplomu jest posiadanie:

1. świadectwa potwierdzającego wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego,
2. oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Egzaminy, które należy zdać aby uzyskać dyplom:

I. Technik mechanik:
M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

II. Technik pojazdów samochodowych:
M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

III. Technik mechatronik:
E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych,
E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

IV. Technik mechanik lotniczy:
M.31 Wykonanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych.

V. Mechanik pojazdów samochodowych:
M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

Ważne linki:
www.oke.krakow.pl → egzamin zawodowy z kwalifikacji
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/Informacja_o_egzaminie_zawodowym_2018-2019_ost.pdf → Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2018/2019
www.cke.gov.pl → egzamin zawodowy

< >
O nas

O nas

W skład ZSP3 wchodzą: Centrum Kształcenia Praktycznego Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Regionalny Ośrodek Egzaminacyjny (ROWEZ) Ośrodek Kursowo - Szkoleniowy Stacja Kontroli Pojazdów RCEZINT Muzeum Motoryzacji   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 "MECHANIK"...

Egzamin Zawodowy

Egzamin Zawodowy

  Egzaminy w sesji letniej czerwiec-lipiec 2019  Harmonogram egzaminów zawodowych Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się: 1. Części pisemnej egzaminu trwającej 60 minut- polega na rozwiązaniu testu pisemnego i przeprowadzany jest z wykorzystaniem arkuszy...

Egzamin Maturalny

Egzamin Maturalny

EGZAMIN MATURALNY 2018/2019 Komunikaty Terminy egzaminów w 2019 roku Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2018/2019 Lista systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2019 roku Komunikat o przyborach Organizacja Informacja...

Praktyki Zagraniczne

Praktyki Zagraniczne

W 2017 roku uruchomiliśmy dla Was specjalną platformę, na której prezentujemy informacje na temat działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W związku z zakończeniem realizacji projektu pn.: „Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP3 poprzez program praktyk...

   
  16.09.2019 Ferienhaus Ostsee

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb