Komunikaty dla rodziców

W dniu 20 kwietnia 2017 roku o godzinie 16- tej odbędzie się spotkanie dla rodziców uczniów klas Technikm i ZSZ z wychowawcami, informujące o postępach  uczniów w nauce. Spotkanie nie dotyczy klas maturalnych technikum


 W związku z zakończeniem nauki klas maturalnych tj. IV-tych Technikum informuję Państwa Rodziców, że nauczyciele wszystkich rodzajów zajęć edukacyjnych do dnia 7 kwietnia 2017r., wpiszą do dzienników lekcyjnych, także iDziennika proponowane roczne oceny klasyfikacyjne. Proszę o zapoznanie się z nimi i gdyby mieli Państwo jakieś uwagi to zapraszamy do konsultacji z nauczycielami przedmiotowymi oraz wychowawcami klas. Ostateczne zatwierdzenie ocen klasyfikacyjnych nastąpi 25 kwietnia 2017 r. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 

Informuję również, że uroczyste zakończenie zajęć edukacyjnych i roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych tj. IV-tych Technikum nastąpi 28 kwietnia 2017r. (piątek) o godz. 11.00 w auli szkolnej A10, na którą serdecznie zapraszam Państwa Rodziców.


Informujemy, że od 1 września 2016 r. w naszej szkole został uruchomiony dziennik elektroniczny (iDziennik). Zachęcamy wszystkich rodziców uczniów Technikum i ZSZ, aby skontaktowali się z wychowawcami klas i będą mogli otrzymać przyznane im loginy i hasła, które pozwolą  na bieżąco otrzymywać (śledzić) informacje dotyczące: 

1) ocen cząstkowych ze wszystkich rodzajów zajęć szkolnych. Jedynie zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego mogą być później wprowadzane co jest podyktowane względami organizacyjnymi,

2) planowanych ocen klasyfikacyjnych półrocznych i końcoworocznych co najmniej 14 dni przed konferencją klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej zespołu szkół, 

3) oceny klasyfikacyjne półroczne i roczne po konferencji klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. 

4) uczęszczanie na obowiązkowe zajęcia edukacyjne (frekwencja)

5) ocenianie końcowe jest uzależnione od kalendarza roku szkolnego, który udostępniamy na naszej stronie internetowej w zakładce "dla uczniów" 

6) inne bieżące komunikaty 

Ponadto informujemy, że zgodnie ze Statutem szkoły, już 7 grudnia 2016 r. w dzienniku elektronicznym będą dostępne propozycje ocen dla uczniów za pierwszy semestr roku szkolnego 2016/2017 dla wszystkich zajęć edukacyjnych. Jednocześnie zachęcamy do indywidualnych kontaktów z wychowawcami klas i nauczycielami wszystkich rodzajów zajęć w sprawie ocen cząstkowych, ocen klasyfikacyjnych (też proponowanych) lub innych spraw szkolnych.

Link do e-dziennika:

https://iuczniowie.progman.pl/idziennik/krosno

 

создать сайт