Komunikaty dla rodziców

30 maja br. (wtorek) na godz. 16.00 zapraszamy wszystkich rodziców uczniów klas Technikum, ZSZ i CKP na spotkania z wychowawcami klas oraz nauczycielami wszystkich rodzajów zajęć edukacyjnych. Serdecznie Państwa zapraszamy do rozmów na temat również ewentualnych niepowodzeń szkolnych naszych uczniów. Nasi nauczyciele są do Państwa dyspozycji od godz. 16.00 do godz. 18.00 ale tez również przez wszystkie dni tygodnia w godzinach pracy nauczycieli. Zachęcamy Państwa serdecznie do tych spotkań gdyż już na początku czerwca br. zgodnie ze Statutem w dzienniku elektronicznym zostaną zamieszczone propozycje rocznych ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów. Po zapoznaniu się z nimi zachęcamy ponownie do rozmów z nauczycielami z poszczególnych rodzajów zajęć w Technikum, ZSZ i CKP jeśli proponowane oceny są inne niż Państwa oczekiwania. 

 


Informujemy, że od 1 września 2016 r. w naszej szkole został uruchomiony dziennik elektroniczny (iDziennik). Zachęcamy wszystkich rodziców uczniów Technikum i ZSZ, aby skontaktowali się z wychowawcami klas i będą mogli otrzymać przyznane im loginy i hasła, które pozwolą  na bieżąco otrzymywać (śledzić) informacje dotyczące: 

1) ocen cząstkowych ze wszystkich rodzajów zajęć szkolnych. Jedynie zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego mogą być później wprowadzane co jest podyktowane względami organizacyjnymi,

2) planowanych ocen klasyfikacyjnych półrocznych i końcoworocznych co najmniej 14 dni przed konferencją klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej zespołu szkół, 

3) oceny klasyfikacyjne półroczne i roczne po konferencji klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. 

4) uczęszczanie na obowiązkowe zajęcia edukacyjne (frekwencja)

5) ocenianie końcowe jest uzależnione od kalendarza roku szkolnego, który udostępniamy na naszej stronie internetowej w zakładce "dla uczniów" 

6) inne bieżące komunikaty 

Ponadto informujemy, że zgodnie ze Statutem szkoły, już 7 grudnia 2016 r. w dzienniku elektronicznym będą dostępne propozycje ocen dla uczniów za pierwszy semestr roku szkolnego 2016/2017 dla wszystkich zajęć edukacyjnych. Jednocześnie zachęcamy do indywidualnych kontaktów z wychowawcami klas i nauczycielami wszystkich rodzajów zajęć w sprawie ocen cząstkowych, ocen klasyfikacyjnych (też proponowanych) lub innych spraw szkolnych.

Link do e-dziennika:

https://iuczniowie.progman.pl/idziennik/krosno

 

создать сайт