Jeżeli interesujesz się motoryzacją, jej rozwojem, najnowocześniejszymi metodami diagnostycznymi, naprawczymi i produkcyjnymi, chcesz zdobyć zawód dający wiele możliwości zatrudnienia zostań uczniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie na kierunku Technik pojazdów samochodowych. To najnowocześniejszy kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych, jak również zarządzaniem przedsiębiorstwem samochodowym. To również kierunek, który ma wieloletnią tradycję i buduje historię naszej szkoły.

   

Szkoła zapewni Ci szeroki zakres wiedzy z przedmiotów zawodowych:

• Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym,
• Podstawy konstrukcji maszyn,
• Silniki pojazdów samochodowych,
• Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych,
• Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych,
• Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami,

Zdobędziesz także wiedzę praktyczną z zakresu:

• Diagnozowania zespołów pojazdów samochodowych,
Diagnozowania elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
• Organizowania i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych,
• Obsługi i napraw bieżących pojazdów samochodowych.

   
   
   

Szkoła oferuje zdobywanie umiejętności praktycznych na najnowocześniejszych urządzeniach i stanowiskach diagnostycznych, a to dzięki zakrojonej na szeroką skalę, przeprowadzonej niedawno modernizacji warsztatów szkolnych. W jej wyniku wzbogaciliśmy się w najnowocześniejszy sprzęt i stanowiska. Niewiele jest szkół mogących pochwalić się takim zapleczem. Poznasz zasady obsługi i diagnostyki pojazdów na:

- jednoosiowej hamowni podwoziowej- nauczysz się dokonywać pomiarów: mocy, momentu obrotowego silnika, prędkości pojazdu, ciśnienia doładowania itp.
- hamowni silnikowej- staniesz przy pulpicie sterowniczym i będziesz sam wpływał na parametry pracy silnika, wprowadzisz zmiany w programie sterującym, a potem
z dokonanych obserwacji wyciągniesz wnioski,
- linii diagnostycznej, która daje możliwości sprawdzenia m.in. amortyzatorów, szczelności instalacji LPG, pomiaru i regulacji parametrów geometrii pojazdu, ustawienia świateł, badania hamulców i jeszcze wielu innych fascynujących zagadnień,
- kilkunastu tablicach interaktywnych symulujących pracę układów wykonawczych pojazdu, w tym najnowszych ilustrujących działanie najnowszych układów silników Diesla
i benzynowych, układów bezpieczeństwa czynnego i biernego,
- stanowisku pojazdu hybrydowego,
- innych stanowiskach i urządzeniach, np.: montażownicy, wyważarce do obręczy stalowych
i ze stopów lekkich, diagnoskopie FSA,
- narzędziami pomiarowymi np. do oceny stanu oleju silnikowego, płynu chłodzącego, naciągu paska rozrządu itd.
- podnośnikiem kolumnowym,
- testerem ciśnienia sprężania,
- testerem akumulatora,
- testerami czujników i elementów wykonawczych.

Obsłużysz:

- klimatyzację,
- napęd rozrządu,
- system ABS i kontroli trakcji,
- stół probierczy z układem Common-Rail.

Będziesz także mógł, uruchomić, diagnozować i naprawiać silniki różnego rodzaju.

Zdobywając w taki sposób wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz ucząc się języka obcego zawodowego będziesz atrakcyjny na rynku pracy.

Ponadto proponujemy Ci bezpłatne szkolenie przygotowujące do nowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B oraz dodatkowe kursy szkoleniowe, poświadczone certyfikatem honorowanym we wszystkich krajach Unii Europejskiej, np. z zakresu spawalnictwa czy diagnostyki samochodowej.

Wysokokwalifikowana kadra nauczycielska zapewnia kształcenie uczniów
i przygotowanie ich do Egzaminu Dojrzałości i Egzaminu Zawodowego. Na podkreślenie zasługuje fakt, że egzamin zawodowy odbywa się na miejscu, a to, dlatego że szkoła nasza jest REGIONALNYM OŚRODKIEM EGZAMINACYJNYM (ROWEZ).

Po ich zdaniu absolwent uzyskuje dyplom Technika Pojazdów Samochodowych
w języku polskim, angielskim oraz innym wybranym języku obcym.

Uczniowie szczególnie zainteresowani motoryzacją mogą brać udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, w tym tak popularnych jak Olimpiada Techniki Samochodowej- olimpiada dająca znakomity start w dorosłe życie, czy też Ogólnopolski Turniej Wiedzy Samochodowej pozwalający zdobyć wspaniałe nagrody. Z roku na rok notujemy sukcesy w tej dziedzinie. W ciągu ostatnich lat czterokrotnie zdobyliśmy tytuł Pierwszej Szkoły Samochodowej w Polsce, oraz kilkakrotnie miejsca punktowane na szczeblu centralnym. Dla chętnych przewidziano też wiele ciekawych zajęć pozalekcyjnych, np. koło pasjonatów starej motoryzacji, koło diagnostyki samochodowej, koła przygotowujące do konkursów i olimpiad czy też koło modelarskie.

http://www.zsp3.krosno.pl/index.php/archiwum-aktualności/2013-2014/699-mechanik-samochodową-szkołą-roku.html

   

 

Kończąc naukę, po zdanym Egzaminie Dojrzałości możesz dalej zdobywać wiedzę studiując na uczelniach wyższych. Ucząc się w naszej szkole zdobędziesz nie tylko wiedze teoretyczną, ale także umiejętności:

- posługiwania się oprogramowaniem specjalistycznym,
- prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
- wykonywania oceny stany technicznego pojazdu samochodowego i jego zespołów,
- dobierania części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,
- obsługiwania i naprawiania pojazdu samochodowego i jego zespołów,
- organizowania i nadzorowania procesów obsługowo-naprawczych pojazdów
samochodowych.

Zdobywając w taki sposób wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz ucząc się języka obcego zawodowego będziesz atrakcyjny na rynku pracy.

Ponadto proponujemy Ci bezpłatne szkolenie przygotowujące do nowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B oraz dodatkowe kursy szkoleniowe, poświadczone certyfikatem honorowanym we wszystkich krajach Unii Europejskiej, np. z zakresu spawalnictwa czy diagnostyki samochodowej.

Wysokokwalifikowana kadra nauczycielska zapewnia kształcenie uczniów
i przygotowanie ich do Egzaminu Dojrzałości i Egzaminu Zawodowego. Na podkreślenie zasługuje fakt, że egzamin zawodowy odbywa się na miejscu, a to, dlatego że szkoła nasza jest REGIONALNYM OŚRODKIEM EGZAMINACYJNYM (ROWEZ).

Po ich zdaniu absolwent uzyskuje dyplom Technika Pojazdów Samochodowych
w języku polskim, angielskim oraz innym wybranym języku obcym.