Plan lekcji

Na skróty

Komunikaty dla rodziców

1). Informujemy wszystkich Rodziców uczniów ZSP nr 3, że 30 maja 2019r. (czwartek) o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie wychowawców klas z Państwem tj. Rodzicami, na którym zostaną zaprezentowane proponowane oceny klasyfikacji rocznej.

2). W dniach: 17 czerwca – 28 czerwca 2019 r. dla uczniów i absolwentów Technikum oraz Branżowej Szkoły I st. odbędzie się egzamin teoretyczny i praktyczny potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Harmonogram egzaminów dla poszczególnych zawodów oraz składy komisji zespołów nadzorujących egzamin zawodowy jest podany na tablicy ogłoszeń.
Jednocześnie przypominamy, że wszyscy uczniowie i absolwenci Technikum oraz BS I st. biorący udział w egzaminie są obowiązani stawić się na w/w egzaminy co najmniej 30 minut przed planowanym jego rozpoczęciem.


 

 

Prosimy o zapoznanie się z listem Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zabezpieczenia dzieci przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

List do pobrania - TUTAJ

 

1.) Informuję Państwa Rodziców, że w sesji jesiennej br. odbędą się próbne egzaminy zawodowe z poszczególnych kwalifikacji zawodowych. Szczegółowe informacje zostaną opublikowane przez nauczycieli danego rodzaju zajęć edukacyjnych oraz na tablicach ogłoszeń. Bardzo proszę Państwa o dopilnowanie aby uczniowie uczestniczyli w tych egzaminach.

2.) 8 listopada 2018r. (czwartek) odbędzie się spotkanie wychowawców klas Technikum i Szkoły Branżowej z Państwem Rodzicami, informujące o wynikach dydaktyczno-wychowawczych uczniów. Spotkanie odbędzie się o godz. 16.00 w salach lekcyjnych, których wykaz przedstawimy na parterze głównego budynku szkoły

3.) W związku z planowaną klasyfikacją semestralną obecnego roku szkolnego informuję Państwa Rodziców, że w dniu 5 grudnia 2018r. w e-Dzienniku zostaną opublikowane propozycje ocen klasyfikacyjnych za pierwsze półrocze r.szk.2018/19. W przypadku niepowodzeń uczniów w różnych rodzajach zajęć zachęcamy Państwa do spotkań i rozmów z wychowawcami klas i nauczycielami odpowiednich przedmiotów.

 

 

Link do e-dziennika:

https://synergia.librus.pl

 

 

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsp3@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb