Inne funkcje kierownicze

 

julita

Przewodnicząca Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących
mgr Buczek Dorota
 
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
mgr Julita Gładysz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej
i Nowoczesnych Technologii
 mgr inż. Grzegorz Kuźniarowicz
 
Przewodnicząca Komisji Kształcenia Zawodowego
 mgr inż. Monika Horodyska
   
Przewodniczący Komisji Zajęć
Praktycznych
mgr Roman Szajna
 
 
Przewodnicząca Zespołu Wychowawczego
Pedagog mgr Joanna Buda

 

 

 

  

 

 

создать сайт