Dyrekcja ZSP NR 3 w Krośnie

.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
Centrum Kształcenia Praktycznego
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii

 

Dyrektor
mgr Bogdan Adamski

Wicedyrektor
inż. Wojciech Lorenc

 

 

Kierownik Centrum
Kształcenia Praktycznego


mgr inż. Jacek Kafel

 

Zastępca Kierownika Centrum Kształcenia Praktycznego 

mgr  Roman Szajna

создать сайт