ROWEZ

 

rowez-logo-duze.jpgRegionalny Ośrodek Wspierania Egzaminów Zawodowych w Krośnie odpowiedzialny jest przygotowanie, organizację i przeprowadzanie na terenie województwa podkarpackiego egzaminów zewnętrznych z przygotowania zawodowego w branży mechaniczno-rolniczej.

W dniu 19 lutego 2009 roku na spotkaniu dotyczącym współpracy ROWEZ z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie podpisana została umowa o dalszej współpracy.

Naszym celem jest upowszechnianie informacji na temat egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Każdego roku przygotowujemy próbne egzaminy pisemne i próby pracy, a także dokonujemy analizy ich wyników.

создать сайт