Plan lekcji

Na skróty

Umowa z LOT AMS podpisana. Mamy patronat czołowej firmy lotniczej

lotams (3)W dniu 13 grudnia 2018 r., czyli zaledwie trzy tygodnie od ostatniej wizyty ponownie mieliśmy przyjemność gościć w naszych progach przedstawicieli Warszawskiej firmy LOT AMS. Tym razem przedmiotem naszego spotkania było sformalizowanie współpracy pomiędzy naszymi jednostkami. Porozumienie (umowę) o współpracy podpisali w imieniu firmy Pan Marcin Kwietniak – Dyrektor Biura Sprzedaży i Rozwoju Produktu LOT AMS oraz Pan Bogdan Adamski – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie.
Umowa obejmuje współpracę Firmy ze Szkołą w zakresie patronatu kierunku nauczania „technik mechanik lotniczy”. Jesteśmy pierwszą szkołą w regionie, z którą firma LOT AMS zdecydowała się podpisać taki dokument. Wybór akurat naszej szkoły nie był jednak przypadkowy, a jednym z kluczowych argumentów jest funkcjonowanie w ramach ZSP3 Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie, dzięki któremu dysponujemy nowoczesnym sprzętem dydaktycznym umożliwiającym szkolenie m.in. mechaników lotniczych w sposób praktyczny i na wysokim poziomie. Wsparcie tak ważnego w branży podmiotu gospodarczego umożliwi przede wszystkim wymianę doświadczeń naukowych, dydaktycznych i badawczych pomiędzy instytucjami, a także możliwość realizowania wspólnych działań na rzecz zdobywania doświadczenia zawodowego naszych uczniów w rzeczywistych warunkach pracy.

Brzmi tajemniczo? Chodzi oczywiście o umożliwienie realizacji praktyk zawodowych dla uczniów krośnieńskiego „Mechanika” pod okiem specjalistów z zakresu obsługi hangarowej i liniowej statków powietrznych na lotnisku im. F.Chopina w Warszawie, a w przyszłości również w Jasionce koło Rzeszowa. Dzięki nawiązanej współpracy bardzo realnym celem na najbliższe miesiące stało się więc zorganizowanie wyjazdu pierwszej grupy naszych uczniów do Warszawy już w maju 2019 roku. Możliwości wynikające z nawiązanej współpracy są jednak dużo większe i obejmują m.in. wspieranie nauczycieli kształcenia zawodowego i języka angielskiego w zakresie aktualizowania wiedzy branżowej, prowadzenie wykładów i szkoleń dla uczniów przez pracowników firmy, pomoc w dalszym doposażaniu laboratoriów szkoły w modele, zespoły i inne pomoce dydaktyczne przydatne do prowadzenia zajęć, a także realizację wspólnych projektów edukacyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych.
Plany rozwoje firmy LOT AMS oraz prognozy wzrostu zapotrzebowania na kadry obsługi technicznej rynku lotniczego w Polsce i na świecie są dla naszych absolwentów szansą na ciekawą i dobrze płatną pracę w regionie. Podjęcie współpracy ma na celu jak najlepsze przygotowanie naszych uczniów do wykonywania zawodu mechanika lotniczego i zagwarantowanie zatrudnienia tym najbardziej zaangażowanym w zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych absolwentom naszej szkoły.
Poniżej zdjęcia z podpisania umowy patronackiej oraz z wizyty w laboratoriach lotniczych delegacji LOT AMS.

komunikat

 

 

 

    Komunikat prasowy

 

 

 

 

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsp3@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb