Rada rodziców

Wpłaty na konto Rady Rodziców

Wpłatę na konto Rady Rodziców można dokonywać na:
68 8642 1083 2002 8306 5154 0002
Przy wpłacie proszę podać informację na jaki cel wpłata jest dokonywana i kto jest przekazującym. Zachęcamy także Państwa o wspieranie szkoły i pozyskiwanie sponsorów dla wszelkich działań szkoły i uczniów "Mechanika". Wsparcie finansowe można kierować na to samo konto Rady Rodziców ZSP3. Deklarujemy, że środki te nie będą wykorzystywane na infrastrukturę materialną szkoły, a jedynie na działalność i wspieranie inicjatyw uczniowskich.
Dziękujemy, Rodzice i zespół kierowniczy ZSP3

создать сайт