Technik mechanik - to specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych. Dzięki nowym specjalnościom pozwalającym na poznanie nowoczesnych technologii wykorzystywanych w przemyśle, ten zawód należy do najnowocześniejszych i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Nowoczesne specjalności takie jak: programista, operator maszyn sterowanych numerycznie CNC, oraz energetyka - odnawialne źródła energii sprawiły, że zawód ten wychodzi naprzeciw postępowi technicznemu niosącemu szybki rozwój technik komputerowych w zakresie metod projektowania i sposobów obróbki materiałów, oraz ogromne zapotrzebowanie na nowe niekonwencjonalne źródła energii.
mechanik1
Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną. W szczególności objawia się to niedoborem na rynku pracy operatorów maszyn sterowanych numerycznie, projektantów i technologów wykorzystujących w swojej pracy komputerowe systemy wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM.
Zakres prac jakie może wykonywać absolwent technikum w zawodzie mechanika jest olbrzymi, co czyni go bardzo atrakcyjnym zawodem na rynku pracy.
mechanik2

Aby jak najlepiej dostosować zainteresowania uczniów oraz wymagania pracodawców do konkretnych dziedzin prezentujemy moduły, które szczególnie prezentujemy uczniom podczas nauki:
• Komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAM
• Programista, operator maszyn sterowanych numerycznie CNC
mechanik3


Komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAM

Komputerowe wspomaganie projektowania determinuje funkcjonowanie tych specjalności, dlatego najpierw stawiamy na projektowanie i programowanie przy użyciu skomplikowanych ale niezbędnych programów, którymi dysponujemy.
Dlatego projektowanie i wspomaganie komputerowe, czyli zastosowanie sprzętu i oprogramowania komputerowego w projektowaniu technicznym - pozwala znacząco obniżyć koszty wytworzenia i czas potrzebny na wykonanie danej części mechanicznej. Dzieje się tak ponieważ wszystkie niezbędne procesy i obliczenia można wykonać i zasymulować przy użyciu oprogramowania komputerowego co pozwala wykluczyć ewentualne pomyłki w późniejszym wykonaniu części mechanicznej. Metodologia CAD znalazła zastosowanie między innymi w inżynierii mechanicznej, lotniczej, elektrycznej i budowlanej.

Programista, operator maszyn sterowanych numerycznie CNC
Obrabiarka sterowana numerycznie jest to maszyna technologiczna realizująca proces obróbki materiału według wprowadzonego do układu sterowania programu. W odróżnieniu od tradycyjnych urządzeń pozwala to znacznie przyspieszyć proces obróbki oraz osiągnąć bardzo dużą jakość i powtarzalność wykonywania precyzyjnych elementów. Parametrów takich w żaden sposób nie można było osiągnąć metodami obróbki konwencjonalnej. Cechy te spowodowały że obrabiarki konwencjonalne zostały całkowicie wyparte przez urządzenia numeryczne. Obrabiarki CNC pozwalają na zaprojektowanie i zoptymalizowanie określonego elementu na ekranie komputera a wykonaniem części zajmie się już obrabiarka sterowana numerycznie. Obrabiarki numeryczne są stosowane w przemyśle mechanicznym, samochodowym, lotniczym, drzewiarskim itp. Więc praktycznie w każdej gałęzi przemysłu. W związku z tak dużym wykorzystaniem obrabiarek CNC potrzebni są pracownicy potrafiący obsługiwać te nowoczesne maszyny. Specjaliści w zakresie obsługi i programowania maszyn numerycznych są więc poszukiwani nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Operator maszyn sterowanych numerycznie to elitarny zawód, wysokopłatny i poszukiwany w każdej branży, szczególnie tych związanych z Doliną Lotniczą i przemysłem lotniczym. 

W ramach zajęć uczeń zdobywa umiejętności z zakresu:
• technologii obróbki skrawaniem
• obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
• komputerowego wspomagania projektowania
• obsługi nowoczesnych narzędzi pomiarowych
mechanik4

Uczniowie na zajęciach specjalizujących zdobywają wiedzę praktyczną w doskonale wyposażonych pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego i firmach Doliny Lotniczej tj. Goodrich Krosno, WSK Krosno.

Zawód technik mechanik jest zawodem, który może sprostać wszystkim oczekiwaniom przemysłu energetycznemu oraz z naprawą, obsługą, budową i projektowaniem nowoczesnych systemów odnawialnych źródeł energii.

Naszym celem jest przygotowywanie kadr pod zawód „przyszłości” gdzie odnawialne energie na pewno staną się atrakcyjnym zawodem na poziomie technikum. Ostatnie lata i „dyrektywy” Unii Europejskiej wręcz skłaniają współcześnie do stosowania alternatywnych źródeł energii, dlatego nasz kierunek – specjalizacja, jest kierunkiem „na teraz” i kierunkiem przyszłości.
Cykl kształcenia kończy się egzaminem organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Z uwagi na to, ze jesteśmy Regionalnym Ośrodkiem Egzaminacyjnym (ROWEZ), informujemy, że egzaminy te są realizowane u nas.
Na te egzaminy przyjeżdżają także uczniowie z innych szkół województwa podkarpackiego. Uważamy więc, ze warto u nas podjąć naukę i na miejscu zdawać egzamin kwalifikacyjny zawodowy. Po jego zdaniu, każdy uczeń-absolwent uzyskuje dyplom technika mechanika w języku polskim, języku angielskim oraz wybranym języku obcym.
W trakcie procesu kształcenia umożliwiamy również całkowicie bezpłatnie zdobycie dodatkowych kwalifikacji, potwierdzonych certyfikatami w zakresie umiejętności najbardziej pożądanych przez pracodawców na rynku pracy.

Uczymy sie w tych pracowniach