Plan lekcji

Na skróty

Finał Konkursu Powiatowego Wiedzy Technicznej i Motoryzacyjnej

W dniu 18.03.2014r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. St. Staszica w Krośnie, odbył się finał Konkursu Wiedzy Technicznej i Motoryzacyjnej.Konkurs był skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego. Tematyka konkursu obejmowała wiedzę i umiejętności z zakresu motoryzacji, techniki, nowoczesnych technologii i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Celem konkursu było:

- pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży zagadnieniami z zakresu techniki i motoryzacji,
- przybliżanie uczniom nowoczesnych technologii,
- zainteresowanie uczniów historią motoryzacji,
- propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wdrożenie uczniów do rywalizacji,
- wyłonienie uczniów najbardziej zainteresowanych techniką, a w szczególności motoryzacją.
Do udziału w konkursie zgłosiło się 39 uczniów z trzynastu szkół gimnazjalnych.


Uczestników konkursu oraz ich opiekunów przywitał pan Dyrektor Bogdan Adamski. Następnie dokonał otwarcia konkursu, życząc wszystkim uczniom powodzenia w szlachetnej rywalizacji.

Konkurs składał się z dwóch części:
- część pierwsza polegała na rozwiązaniu testu wyboru składającego się z 30 pytań; czas na rozwiązanie zadań - 60 minut,
- część druga był to test sprawnościowy, polegający na jeździe na czas z wykorzystaniem symulacji jazdy samochodem w grze komputerowej.
O wynikach konkursu decydowała suma punktów uzyskanych przez ucznia z dwóch części.
Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwała szkolna komisja składająca się z nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie:

 mgr Marcin Błaż
 mgr inż. Monika Horodyska
 mgr inż. Krzysztof Karkut
 inż. Lucjan Piczak
 mgr inż. Piotr Warżołek
 mgr Grzegorz Wilusz
 mgr inż. Zofia Wrzask

Nagrody i dyplomy laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu, wręczył Dyrektor ZSP Nr 3 w Krośnie pan Bogdan Adamski.

Nagrody ufundowali:
Podkarpacki Bank Spółdzielczy 
Dyrektor ZSP Nr 3 w Krośnie

Nagrody rzeczowe otrzymali:
I miejsce: Adrian Sadowy, Gimnazjum Nr 1 w Krośnie – ROWER
II miejsc: Bartłomiej Kielar, Zespół Szkół w Iskrzyni – TABLET
III miejsce: Patryk Chmura, Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej – APARAT FOTOGRAFICZNY

Wyniki konkursu

 

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb