Plan lekcji

Na skróty

Ogłoszenie - Konkurs matematyczno - techniczny

W dniu 31.05.2016 r., o godzinie 10.45 na Auli A10, odbędzie się Szkolny Konkurs Matematyczno-Techniczny. Adresatami konkursu są uczniowie klasy I oraz klasy II Technikum.

Cele konkursu:
• popularyzowanie matematyki wśród uczniów,
• rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych i fizycznych uczniów,
• doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia uczniów,
• motywowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy oraz mobilizowanie ich do samodzielnej i systematycznej pracy,
• dostarczenie uczniom możliwości wykazania się swoimi wiadomościami i umiejętnościami matematycznymi,
• budzenie nawyku współzawodnictwa,


• wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów zewnętrznych i konkursów.
Uczniowie chcący wziąć udział w konkursie proszeni są o zgłaszanie się do nauczycieli matematyki lub do koordynatora konkursu nie później niż do 27.05.2016 r.
Na zwycięzców czekają nagrody książkowe oraz ocena bardzo dobra z matematyki.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie i życzymy powodzenia

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb