Plan lekcji

Na skróty

35 rocznica stanu wojennego – obchody w „Mechaniku”

13 grudnia 1981 r. na terytorium całej Polski został wprowadzony stan wojenny. Powstała Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego z gen. Wojciechem Jaruzelskim na czele, która zastąpiła legalnie działającą Radę Państwa i Sejm. System totalitarny na nowo odrodził się likwidując zdobycze demokracji jak wolne związki zawodowe „Solidarność” i ruch społeczny, który dał nadzieję Polakom na odzyskanie wolności i suwerenności. Niestety ówczesne komunistyczne elity polityczne będące u władzy postanowiły zbrojnym ramieniem Ludowego Wojska Polskiego i Milicji Obywatelskiej jak też ZOMO (Zmotoryzowany Oddział Milicji Obywatelskiej) zaniechać demokratyzację życia publicznego, ukarać internowaniem przywódców „Solidarności” i zastosować aparat przymusu wobec wolnego narodu polskiego. 

W 35 lat później tj. 13 grudnia 2016 r. została otwarta wystawa w „Mechaniku” upamiętniająca tamte wydarzenia. Jej głównym celem było przywołanie tragicznych dni i chwil groźnego grudnia 1981 r. nie tylko na terenie Polski ale i regionu.
Wystawa miała na celu także wskrzesić pamięć ówczesnych bohaterów „dużej i małej Ojczyzny”, twórców dzisiejszej wolnej Polski. Jej głównym atutem miało być też zorganizowanie spotkań z bohaterami, którzy w wielu przedsiębiorstwach, firmach Podkarpacia angażowali się w ruch „solidarnościowy” na rzecz suwerennej i niepodległej Polski.

Obecni goście na otwarciu wystawy opowiedzieli uczniom o tamtych wydarzeniach, o internowaniu i represjach „władzy ludowej” wobec ludzi „Solidarności”. Wystawa była czynna przez 4 dni i skorzystali z niej także uczniowie innych szkół krośnieńskich. Komisarzem wystawy była Pani Agnieszka Czekaj – nauczyciel i bibliotekarz w ZSP3.

 

 

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch                                       

 

 

 

 

   
               
   

1tmVBh9fdsDZy 43284ebb