Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

Projekty

"Kształcenie zawodowe szansą rozwoju"

Ogłaszamy rekrutację na specjalistyczne kursy zawodowe i płatne staże wakacyjne dla uczennic i uczniów "MECHANIKA". Będzie to już 3 i ostatnia edycja zajęć w ramach projektu pn.: „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, realizowanego przez Urząd Miasta Krosna oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).

REKRUTACJA trwa od 7.01.2019r. do 18.01.2019r.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze rekrutacji oraz w formie elektronicznej w artykule poniżej. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz dokładne i czytelne wypełnianie formularza zgłoszeniowego. 

 

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:
1) Kurs CNC - 10 osób kształcących się w zawodzie: technik mechanik, technik mechatronik.
2) Kurs mechatroniki pojazdowej - 10 osób kształcących się w zawodzie: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik i mechanik pojazdów samochodowych.
3) Płatny staż zawodowy (lipiec, sierpień 2019) - 32 osoby

W projekcie uczestniczyć mogą uczennice i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie - Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie, którzy złożą formularz zgłoszeniowy do szkolnego koordynatora projektu wraz z wymaganymi załącznikami i zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.

W procesie rekrutacji uwzględniane są wyniki edukacyjne za I semestr roku szkolnego 2018/19.

Udział w Projekcie jest bezpłatny
koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Regulamin rekrutacji                         Formularz zgłoszeniowy    

Copyright © 2019 Fundusze Unijne dla uczniów ZSP Nr 3 "Mechanik" w Krośnie Rights Reserved.