Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
IRLANDIA 2017

"Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii"
projekt nr POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025799

01

W dniach 21 – 22 marca 2019 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 „Mechanik” im. Stanisława Staszica w Krośnie odbył się VII Krośnieński Festiwal Nauki i Techniki. Festiwal był adresowany do młodzieży szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych Miasta Krosna, Powiatu Krośnieńskiego i sąsiednich powiatów, podczas którego zaprezentowano szereg atrakcji dla odwiedzających, a dla młodzieży szkolnej udział w licznych eksperymentach naukowych i laboratoryjnych.

Oprócz pokazów z dziedziny robotyki, automatyki, chemii, fizyki, nauk przyrodniczych i lotnictwa, odwiedzający Festiwal mieli okazję dowiedzieć się więcej o projektach umożliwiających m.in. wyjazdy zagraniczne uczniom i nauczycielom szkoły. W sali C1 przygotowano Szkolny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich, w ramach których ZSP3 w Krośnie realizuje praktyki i staże zawodowe m.in. w Polsce, Austrii, Hiszpanii, Portugalii i Irlandii. Uczestnicy mobilności zaprezentowali cele i rezultaty ostatnio realizowanych projektów, tj. "Mechanik w Europie II", "Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii" oraz "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju". Przy tej okazji, nauczycielki języka angielskiego - Pani Katarzyna Głowińska i Pani Małgorzata Akslar, przygotowały dla odwiedzjących gry i zabawy, w których wzięło udział około 800 uczestników Festiwalu !!!

Stanowisko "Mechanik w Europie" odwiedziło około 800 uczestników Festiwalu !!!

Czytaj więcej...

rezultatKażdy projekt niesie za sobą szereg sukcesów i ogrom ciężkiej pracy. Upowszechniając rezultaty projektu Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii” pragniemy przedstawić tą pracę i pochwalić się osiągniętymi wynikami.  Dzieląc się rezultatami projektu chcemy także dotrzeć z informacją o naszej działalności na rzecz uczennic i uczniów ZSP nr 3 w Krośnie oraz o programach edukacyjnych Unii Europejskiej do szerszej grupy odbiorców.

Rezultaty projektu podzieliliśmy na kilka kategorii, tj.: na materiały informacyjno-promocyjne, rezultaty materialne i niematerialne.


 

Materiały zamieszczone na poniższej stronie odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu są publikacjami udostępnianymi bezpłatnie na licencji Creative Commons Uznanie sutorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0). Treść licencji jest udostępniona na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl

Czytaj więcej...

swPatrykZaledwie 3 dni po zakończeniu projektu pn. "Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii", wracamy wspomnieniami do Zielonej Wyspy, a to za sprawą Dnia świętego Patryka, patrona Irlandii. W ten dzień wszystko staje się zielone - ubrania, włosy i brody, a nawet elementy architektury miejskiej. Wszechobecna jest trójlistna koniczyna (shamrock), symbol narodowy Irlandii, za pomocą której święty Patryk starał się wyjaśniać pierwszym irlandzkim chrześcijanom dogmat o Trójcy Świętej.

17 marca - Dzień świętego Patryka - patrona Irlandii

Dzień szczególny przede wszystkim dla uczestników projektu, 35 uczennic i uczniów, 13 nauczycieli i 3 opiekunów, którzy w okresie wakacyjnym zeszłego roku mieli okazję poznać ten piękny kraj. Ciekawi jesteśmy, czy też byliście dzisiaj "zieloni"?

Czytaj więcej...

07Kolejny projekt zagraniczny w „Mechaniku” zakończony.

Projekt pn. „Wiedza w szkole,  praktyka w firmie – europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii”, to już trzecie przedsięwzięcie finansowane w całości z funduszy europejskich w „Mechaniku”, skierowane przede wszystkim do jego uczniów. Głównym celem i założeniem projektu realiowanego od 15.12.2016 do 14.03.2018r. było podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczennic i uczniów oraz nauczycieli teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych ZSP3. Partnerem zagranicznym szkoły była firma „Your International Training” z Irlandii, dzięki której 35 naszych podopiecznych wyjechało podczas zeszłorocznych wakacji na dwutygodniowe staże zagraniczne do zakładów pracy pokrewnych branżowo z podjętym programem nauki w szkole. W projekcie uczestniczyło również 13 nauczycieli, którzy uczestniczyli w tygodniowym szkoleniu zawodowym "job-shadowing", również w Irlandii.

Zakończony projekt nie oznacza końca wyjazdów zagranicznych dla uczniów „Mechanika”, wręcz przeciwnie ... 

 

Czytaj więcej...

09Uczniowie, nauczyciele oraz opiekunowie projektu pn. „Wiedza w szkole, praktyka w firmie – europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii”, mieli okazję jeszcze raz spotkać się z przedstawicielami firmy „Your International Training”, partnera projektu mobilnościowego z Irlandii, dzięki któremu 35 uczniów, 3 opiekunów oraz 13 nauczycieli w minione wakacje odwiedzili i zapoznali się z kulturą mieszkańców tej zielonej wyspy. We wczesnych godzinach popołudniowych w ubiegły piątek tj. 1 grudnia 2017 r. „Mechanik” gościł Pana Paul`a Quinn - Business development Coordinator oraz Panią Tarę Broslin - Managing Director, na spotkaniu podsumowującym wspomniany projekt. Dzięki realizowanym projektom już od ponad dwóch lat wiele się nauczyliśmy, zwłaszcza pod kątem kompetencji językowych stąd też postanowiliśmy całe spotkanie poprowadzić w języku angielskim. Nie zabrakło krótkich prezentacji oraz filmów, które przeniosły nas jeszcze raz do tego niezwykłego kraju. Każda z grup mobilnościowych projektu przygotowała dla gości oraz uczestników spotkania swoje wrażenia z pobytu w inny sposób: nauczyciele w postaci anglojęzycznej prezentacji, natomiast uczniowie w formie krótkiego filmu wraz z komentarzem do niego również w języku angielskim.

Czytaj więcej...

20170718 154819Wakacje pełną parą? Niekoniecznie w ZSP Nr 3, bo my nie zwalniamy tempa. Podczas gdy większość z Was odpoczywa, grupa 13 nauczycieli kształcenia zawodowego z krośnieńskiego „Mechanika” zdobywała nowe umiejętności zawodowe. W trakcie tygodniowego pobytu w Sligo w ramach projektu „Wiedza w szkole, praktyka w firmie – europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+, nauczyciele obserwowali pracę swoich kolegów z Irlandii podczas zajęć teoretycznych i praktycznych.

Czytaj więcej...

power mini

Realizacja projektu pt.: "Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii" nabiera rozpędu. W najbliższy weekend, tj. 15 lipca rozpoczyna się mobilność nauczycieli, a 2 tygodnie później do Irlandii poleci cała 35 osobowa grupa uczniów i 3 opiekunów.

W związku w powyższym zapraszamy wszystkich uczestników oraz ich rodziców na spotkanie ogranizacyjne do auli "Mechanika" 25 lipca 2017 roku na godzinę 17:00.

Proszę, aby każdy uczestnik przyniósł ze sobą 2 zdjęcia do certyfikatów (format jak do dowodu, legitymacji) oraz upewnił się, że posiada ważny przynajmniej do dnia 13.08.2017 dowód osobisty lub paszport.

 

Czytaj więcej...

11

Do wyjazdu na zagraniczną praktykę w Irlandii została już "ostatnia prosta".  Po zakończonym kursie językowym i kulturowym uczestnicy projektu pn.: „Wiedza w szkole, praktyka w firmie – europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii” odbyli cykl obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP oraz wsparcia pedagogicznego.

 Podczas szkolenia przekazywane były informacje z zakresu:

  • przestrzegania zasad BHP na stanowisku pracy,
  • radzenia sobie w sytuacjach stresowych i ryzykownych,
  • ryzyka i sytu­acji nie­bez­piecz­nych w miej­scu pracy,
  • obsługi szlifierek kątowych (dla wybranych uczniów).

Czytaj więcej...

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. "Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii", realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

REKRUTACJA trwa od 30.01.2017r. do 07.02.2017r.
Udział w projekcie jest bezpłatny!

Czytaj więcej...

Zapraszamy do pobrania materiałów opracowanych w trakcie trwania projektu.download iko

1. MATERIAŁY INFORMACYJNO-PROMOCYJNE:

download jpgPlakat projektu

download jpgInfigrafika

 

2. PRODUKTY PROJEKTU: 

rezultat

biuro025Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020
"Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii"

 

 

 

Grzegorz Kuźniarowicz - koordynator projektu
Monika Horodyska - asystentka koordynatora

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno
pokój 025
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Projekt pn.:
„Wiedza w szkole, praktyka w firmie – europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Termin realizacji projektu: 15.12.2016 - 14.03.2018r.
Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Projekt został opracowany w kontekście realizacji europejskiego planu rozwoju szkoły, który przewiduje zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli ZSP3 poprzez nawiązanie współpracy z instytucjami szkoleniowymi i przedsiębiorstwami działającymi w branżach pokrewnych, wymianę doświadczeń oraz odbywanie praktyk i staży zagranicznych, a także przygotowanie kadry zawodowej do prowadzenia i organizacji zajęć odpowiadających potrzebom kształcenia na międzynarodowym rynku pracy.

Uczestnikami projektu jest 35 uczniów ZSP nr 3 w Krośnie, uczących się w zawodach:
- technik mechanik,
- technik mechanik lotniczy,
- technik mechatronik,
- technik pojazdów samochodowych.

W projekcie uczestniczą także nauczyciele teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych.

Projekt zakłada m.in.:
- poznanie modelu współpracy instytucji szkoleniowych z przedstawicielami rynku pracy
- poszerzanie i utrwalanie praktycznych umiejętności zawodowych
- budowanie doświadczenia zawodowego przyszłych absolwentów i kadry pedagogicznej
- zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSP nr 3 w Krośnie
- zwiększenie kompetencji językowych i świadomości międzykulturowych uczniów

W dniu 15 grudnia 2016 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie rozpoczął realizację projektu pn.: „Wiedza w szkole, praktyka w firmie – europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii”, który jest współfinansowany z Funduszy Europejskich.

Rekrutacja już w styczniu 2017 roku!
Udział w projekcie jest bezpłatny!

Czytaj więcej...

Copyright © 2019 ZSP Nr 3 w Krośnie Rights Reserved.